Međimurje za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda dobilo 2,4 milijuna kuna

Tuča 11. srpnja

Na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj u iznosu od 99.513.977 kuna.

Za štete na području Međimurske županije dodijeljena je pomoć u ukupnom iznosu od 2.549.444 kuna, od čega za štete nastale u poljoprivredi 2.439.983,00 kuna, odnosno 5,4% od potvrđene štete, za štete na stambeno građevinskim objektima fizičkih osoba 98.793 kuna ili 21 % od potvrđene štete, te štete na cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi 10.668 kuna ili 21% od potvrđene štete.

Ministarstvo financija će pripadajuće iznose pomoći uplatiti na račune gradova i općina koji su u obvezi da u najkraćem roku iste isplate oštećenicima. Sredstva su strogo namjenska te se ne mogu koristiti za druge namjene. Gradonačelnici i načelnici odgovorni su za namjensko korištenje dodijeljenih sredstva, o čemu podnose izvještaj Županijskom povjerenstvu. Tablicu korisnika pomoći s dodijeljenim iznosima utvrdilo je Ministarstvo poljoprivrede s Državnim povjerenstvom za procjenu štete od elementarnih nepogoda te je ona
proslijeđena jedinicama lokalne samouprave.

Samim time, sve dodatne informacije o dodijeljenim pomoćima mogu se dobiti u gradskim i općinskim upravama.

Raspored sredstava žurne pomoći za Međimursku županiju

tuča dodjela novca Međimurje

Ostavi komentar