Međimurje Plin: Koje mjere sigurnosti je obavezno poštovati kod korištenja prirodnog plina?

Plin je energent koji je najviše korišten u Međimurju, kako zbog svoje pristupačnosti, tako i zbog cijene koja je povoljna. Jedino na što se treba obratiti pozornost je sigurnost. To je i razlog što smo na temu sigurnosti plina i plinskih trošila razgovarali s direktorom tvrtke Međimurje- plin d.o.o. Nenadom Hranilovićem i tehničkim rukovoditeljem Zdravkom Holcingerom.

Nisu opasnost samo potresi, već i rekonstrukcije kuća i objekata koje moraju biti provedene uz poštivanje sigurnosnih pravila. Distributer plina vodi računa o sigurnosti, najvažnije se pridržavati uputa i redovito kontrolirati plinska trošila. Poznato je da je plin bez mirisa, pa se distributeri plina služe raznim pomagalima kako bi građani znali da negdje curi plin, što je opasno. Kad je riječ o kontroli plinskih trošila, dimnjačara ne treba izbjegavati, već surađivati s njime kao i sa službama Međimurje-plina.

Kod potresa zatvoriti glavni ventil 

Moramo razlikovati postupanje prilikom potresa od postupanja prilikom rekonstrukcije građevinskih objekata koji posjeduju plinski priključak.

Prilikom potresa treba odmah, ako smo u mogućnosti, zatvoriti glavni ventil na objektu kako ne bi došlo do ispuštanja plina u oštećeni objekt i prije ponovnog puštanja ispitati instalacije na nepropusnost, a posebno je važno pozvati dimnjačara radi provjere ispravnosti dimovodnog sustava i dozrake.

Kod rekonstrukcije građevine, kod koje se rekonstruira i plinska instalacija, postupak je sljedeći: ovlašteni izvođač poziva distributera plina da skine mjerno-regulacijski set te, ako je potrebno, blindira postojeći priključak na rubu parcele kako bi se građevinski radovi mogli obaviti bez opasnosti od oštećenja plinskog priključka.

Laserski detektori za kontrolu plinovoda

Iz sigurnosnih razloga zakonski su propisani termini u kojima distributer plina mora izvršiti detekciju plinske mreže i pripadajućih priključaka, a termini su ovisni o materijalu i tlaku u mreži, pa se tako čelična mreža i priključci detektiraju svake godine dok se plinovodi izvedeni sa PHD (tzv. plastičnim) cijevima s niskim tlakom detektiraju svake četiri godine, a sa srednjim tlakom svake dvije godine. Međimurje-plin strogo poštuje termine pa detekciju obavlja i češće od propisanih termina jer s nabavkom sofisticiranih laserskih detektora već pet godina izvršimo godišnje detekciju na više od 650 km plinovoda, što je 40 posto više od zakonski propisanih duljina plinovoda na našem distributivnom području.

Što ako osjetite miris plina?

Plin je bez mirisa, ali se na ulazima u naše distributivno područje u Varaždinu i Donjoj Dubravi u našim odobrenim stanicama odorira odnosno injektira mu se THT (Tetrahydrothiophen), tako da se prilikom propuštanja plina na plinskoj instalaciji ili plinovodu osjeti miris po trulim jajima ili češnjaku (bijelom luku). Međimurje-plin koncentraciju odoransa provjerava dva puta godišnje od strane neovisnog Tijela kako je zakonski propisano, a još najmanje jednom mjesečno vršimo vlastito ispitivanje radi veće sigurnosti sustava i potrošača. Ispitivanje se vrši na deset točaka diljem Međimurja.

Ako građanin osjeti miris plina, ne smije paliti otvoreni plamen, el. svjetla niti bilo kakve električne uređaje, već treba otvoriti širom vrata i prozore, zatvoriti glavni ventil za dovod plina u zgradu i pozvati dežurnu službu Međimurje-plina.

Za ispravnost odgovoran je vlasnik 

Sukladno zakonskoj regulativi, za ispravnost plinske instalacije odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik objekta. Zbog vlastite sigurnosti svakako treba omogućiti dimnjačaru da dva puta godišnje, kako je i propisano odlukama lokalne samouprave, a najmanje jedanput godišnje izvrši čišćenje i kontrolu dimovodnog sustava te sustav dovoda zraka. Jedanput godišnje izvršiti servis trošila od strane ovlaštenog servisera ili servis trošila vršiti prema uputama proizvođača. Nadalje bi svakako bilo dobro da korisnik plina najmanje jedanput godišnje zatvori sva plinska trošila i provjeri na brojilu miruje li brojčanik. Plinsko brojilo ima brojčanik na tri decimale te se registrira svaka litra potrošnje tako da se navedenim načinom s velikom sigurnošću može utvrditi je li cjevovod nepropustan.

Najveća opasnost povrata dimnih plinova

Provjera ispravnosti kućnih plinskih instalacija vrši se najmanje jednom u deset godina i to na sljedeći način: cjevovod na nepropusnost ispituje distributer ili njegov ovlaštenik za što izdaje potvrdu da je cjevovod nepropustan, uvjerenje o ispravnosti dimovodnog sustava i sustava dozrake izdaje i vrši rajonski dimnjačar, a potvrdu o servisu i ispravnosti plinskog trošila izdaje ovlašteni serviser. Međimurje-plin na temelju ova tri pozitivna nalaza izdaje potvrdu o ispravnosti plinske instalacije. Općenito gledano, najčešću i najveću opasnost čini povrat dimnih plinova napose kod trošila vrste B koja uzimaju zrak za gorenje iz prostora u kojem se trošilo nalazi, a uzroci povrata su neispravna dimovodna instalacija, ugradnja plastične stolarije i jakih kuhinjskih napa. Na sreću, takvih trošila je sve manje, a nova kondenzacijska trošila su gotovo sto posto sigurna, a i efikasnost im je značajno veća, čime su i ekološki prihvatljivija i isplativija za samog potrošača.

Ostavi komentar