Lani je u Međimurju prijavljeno 474 slučajeva ozljeda na radu, a jedna osoba i umrla

Gospodarsko-socijalno vijeće Međimurske županije GSV

Hrvatski Sabor je 2007. godine 28. travnja proglasio Danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, želeći na taj način ukazati dužnu pažnju zaštiti na radu i upozoriti na obvezi skrbi cijelog društva o primjerenim radnim i životnim uvjetima.

Još od 1996. godine u 120 zemalja toga se dana obilježava Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike. Zaštita na radu jedan od prioriteta brige o stvaranju radnih i životnih uvjeta svakog radnika.

Prigodna sjednica ove godine održana je u tvrtki NOVI FEROMONT d.o.o. Donji Kraljevec u četvrtak, 27. travnja 2017. godine.

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji Mladen Zemljić istaknuo je da Vijeće već godinama prigodnom sjednicom obilježava taj dan, čime se želi upozoriti na važnost činjenice da zaštita na radu mora biti temelj i početak svake aktivnosti, a zdravo i sigurno okruženje osnovno ljudsko pravo.

Zamjenik župana Zoran Vidović, ujedno i dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji  u prigodnom obraćanju osvrnuo se na pismo koje je ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović uputio sudionicima prigodne sjednice. Naglasio je da je zaštita na radu područje od posebnog državnog interesa i da je zdravo i sigurno radno mjesto rada osnovno ljudsko pravo, a time i obveza i odgovornost svakog poslodavca i radnika, kao i društvene zajednice.

Prema europskoj statistici o nesrećama na radnom mjestu svake godine više od 3.300 radnika umre uslijed nesreća na radu. Jedan od strateških ciljeva Europske komisije je i sigurno i zdravo okruženje za 217 milijuna radnika u Europskoj uniji, a taj cilj obvezuje i Hrvatsku u provođenju zaštite na radu naših blizu 1,5 milijuna radnica i radnika. U 2016. godini u Republici Hrvatskoj prijavljeno je ukupno 16.529 ozljeda na radu, od čega je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje do kraja ožujka ove godine priznao 13.700 ozljeda. Od 197 prijavljenih profesionalnih bolesti priznati ih je 146.

Stopa prijavljenih ozljeda na radu na 1.000 zaposlenih na razini Hrvatske u prošloj godini bila je 11,5, pa je zaustavljen raniji trend rasta, a u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu bilježi se i malo smanjenje broja smrtno stradalih na radnom mjestu.

Međimurska županija prema statističkim podacima o kretanju broja ozljeda na radu na 1000 radnika nalazi se ispod prosjeka Republike Hrvatske i iznosi 10,8 – u svom je obraćanju istaknuo Zvonimir Toplek iz Inspektorata rada Područnog ureda Varaždin Službe za nadzor zaštite na radu Ispostave Čakovec. Prema evidenciji ozljeda na radu u 2014. godini zaprimljeno je 389, priznatih je bilo 372, teških je bilo 63, dolasci i odlasci s posla 19. U 2015. godini zaprimljenih je bilo 408, priznatih je 390 , teških 76, dolasci i odlasci s posla 33, a u 2016. godini zaprimljeno je 474, priznatih 443, teških 67, dolasci i odlasci s posla 65, 1 smrtna ozljeda. 

Iz iznesenog se vidi da je povećan ukupan broj ozljeda, a smanjen je broj teških ozljeda. U 2016. godini izvršen je veći broj inspekcijski nadzora kod nastalih težih ozljeda jer je povećan broj pravovremeno prijavljenih ozljeda inspekciji zaštite na radu. Također je istaknuo da je pojačano preventivno djelovanje na način da se kod inspekcijskog nadzora daju savjeti o načinu najučinkovitije primjene pojedinih odredbi propisa čija se provedba nadzire. Od 2015. godine kod inspekcijskog nadzora izdaju se rješenja, daju savjeti i kazne na mjestu izvršenja. U 2015. godini kazne na mjestu izvršenja iznosile su 42.500 kuna, a u 2016. godini 71.400,00 kuna. Također je rekao da je osnovan Zavod za unapređivanje zaštite na radu koji izdaje ovlaštenja pravnim osobama i kontrolira zakonitost rada, vodi bazu podataka o stanju provođenja zaštite na radu, daje prijedloge unapređenja i suradnje.

U Međimurskoj županiji osnovana je i Udruga za promicanje zaštite na radu i životnoj okolini Međimurske županije.

Ivan Senčar predstavnik poslodavaca i dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji naglasio je da je svakom poslodavcu na prvom mjestu zdravlje i život njegovih zaposlenika. Nije dobro da se zaštita na radu provodi samo papirologijom, više se treba usredotočiti na praksu, više treba prakticirati edukaciju. Treba smanjiti sve ono što je nebitno,  a da to ne utječe na sigurnost radnika.

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji kod predstavljanja domaćina sjednice tvrtke Novi Feromont istaknuo je da je to tvrtka u kojoj je socijalni dijalog na visini te da  sindikat ima dobre odnose s Upravom.

S tvrtkom i njezinim poslovanjem članove Vijeća upoznao je predsjednik Uprave Rajko Šarić. To je tvrtka koja nije poznata na domaćem tržištu jer 95 % svoje proizvodnje plasira na europsko tržište, najviše u Njemačku, Austriju i Nizozemsku. Tvrtka ima 305 zaposlenika i 50 zaposlenih kod kooperanata. Neto plaća je 6.280 kuna neto , bez putnih troškova , s time da je time obuhvaćen i prekovremeni rad. Problem koji se javlja u posljednje vrijeme je nedostatak kvalitetnog kadra jer je u protekloj godini iz tvrtke otišlo 100 ljudi. Trebalo je zaposliti nove, uglavnom mlade ljude koji se moraju educirati za posao što tvrtki stvara nove izdatke. Što se tiče zaštite na radu istaknuo je da imaju međunarodni certifikat zaštite na radu i da su visokorizična grana industrije za ozljede na radu. Ljude treba priviknuti da koriste zaštitna sredstva , nagrađivati ih zbog toga, ali i kazniti ako se mjera ne pridržavaju iako kazne moraju biti krajnja mjera. U 2016. godini u tvrtki su bile 21 ozljeda na radu, od toga 3 teške, uglavnom frakture prstiju, i 18 lakših ozljeda.  Na zaštitu na radu tvrtka godišnje izdvaja 1,2 milijuna kuna i to za tvrtku ne smije biti teret nego investicija.

Kod zaštite na radu odgovornost je i poslodavca i radnika. Poslodavci moraju osigurati adekvatnu zaštitnu opremu, ali  radnici tu opremu moraju koristiti  Iako su unatrag nekoliko godina postignuti značajni pomaci u zaštiti na radu u Međimurskoj županiji i državi i dalje treba raditi na tome i poduzimati sve kako bi stanje zaštiti na radu bilo bolje.

Zaključak svih prisutnih na sjednici bio je da je neprestano potrebno provoditi edukaciju radnika o primjerenoj zaštiti na radu, a da ta edukacija mora početi već od srednjoškolskog obrazovanja gdje se zaštita na radu mora uvrstiti u redovni srednjoškolski proces, naročito u onim školama koje daju  buduće kadrove za zanimanja u građevinarstvu, metalnoj, drvnoj i sličnim industrijama gdje je opasnost od ozljeda veća nego drugdje.
Nakon sjednice Vijeća svi prisutni uz adekvatnu zaštitu na radu,kacigu obišli su pogone i upoznali se radnim procesima u tvrtki.

Ostavi komentar