Kraj Etno kuće u Murskom Središću postavit će se dječje igralište vrijedno više od 300.000 kuna

ugovor za igralište etno kuća MS
Gradonačelnik Srpak i Zlatko Brlek, vlasnik TO Bobica potpisali su ugovor za vrijedno igralište kraj etno kuće.

Potpisani ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i opremanju dječjeg igrališta kraj Etno kuće. O tom događaju iz Grada Mursko Središće poslali su slijedeće priopćenje: – Predviđeno je da se postave: metalna ljuljačka za djecu u invalidskim kolicima, dva tobogana, ljuljačka košara, ljuljačka za malu djecu sa zaštitom, dječji vlak s dva vagona, dječja kućica, tunel za provlačenje,dvije njihalice.
U utorak, 16. veljače 2021. godine, u Gradskoj vijećnici potpisani je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i opremanju javnog dječjeg igrališta kod Etno kuće u Murskom Središću. Ugovor su potpisali Dražen Srpak, gradonačelnik Grada Mursko Središće i Zlatko Brlek, vlasnik obrta „Bobica“.
Grad Mursko Središće objavio je Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju i opremanje javnog dječjeg igrališta kod Etno kuće u Murskom Središću 27. siječnja 2021. godine putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Do isteka roka za dostavu ponuda pristigle su dvije prihvatljive ponude sljedećih dobavljača: Tekeli projekt-inženjering d.o.o. iz Murskog Središća u ukupnom iznosu od 376.436,25 kuna i Trgovački obrt Bobica iz Velike Ostrne u ukupnom iznosu od 367.210,13 kuna. Temeljem unaprijed određenog kriterija najniže cijene, odabrana je jeftinija ponuda T. O. Bobica s kojim je potpisani i ugovor o izvođenju radova.
Grad Mursko Središće prijavio se je na natječaj LAG-a Međimurski doli i bregi 19.2. – Provedba LRS – Mjera 7.4.1. i dobio pozitivnu Odluku o odabiru zahtjeva za potporu. Nakon toga potpisao je i Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem kojega će mu se isplatiti 300.000 kuna iz Programa ruralnog razvoja za rekonstrukciju dječjeg igrališta, stoji u priopćenju iz Grada.

Ostavi komentar