KOTORIBA Ako ste roditelj na porodiljnom općina ne sufinancira jaslice!

Na sjednici Općinskog vijeća Kotoriba na prvoj točki našla se Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece jasličke dobi u dječjim vrtićima na području Međimurske županije. Ovom Odlukom, koja je jednoglasno usvojena, uređuje se visina i način sufinanciranja troškova boravka djece do tri godine, tako zvane jasličke dobi s područja općine Kotoriba.

Pravo na sufinanciranje troškova boravke djece ostvaruju roditelji, odnosno skrbnici djeteta koji moraju imati prebivalište i boravište na području općine, zaposleni na puno radno vrijeme, kao i podmirene sve obveze prema Općini. Važno je istaknuti da pravo na sufinanciranje ne mogu ostvariti roditelji, odnosno skrbnici koji koriste pravo na porodiljni, dodatni porodiljni ili roditeljski dopust, to jest pravo na rad s polovicom punog radnog vremena umjesto dodatnog porodiljnog ili roditeljskog dopusta.

FOTO: Zlatko Vrzan

Ostavi komentar