Josip Horvat Majzek: – Kada će konačno Grad Mursko Središće očistiti svoja divlja odlagališta otpada?

Krnišće
Krnišće

Josip Horvat Majzek istraživač, fotograf, ekolog, prirodnjak i ljubitelj zavičajne prirodne i kulturne baštine donosi novo eko opažanje snimljeno na terenu početkom 2020. godine. Fotografije i tekst prenosimo u cijelosti:

Havlova graba
Havlova graba

Grad Mursko Središće poznat je kao najsjeverniji grad na području Republike Hrvatske. Osim samog Murskog Središća grad čine naselja Hlapičina, Križovec, Peklenica i Štrukovec. Grad ima vrlo lijepo uređenu šetnicu uz rijeku Muru. Na području grada također se nalazi i sjedište Javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda, a uz rijeku Muru proteže se zaštićeni Regionalni park Mura- Drava.

Naselje Peklenica susjedno je naselje Križovca,u kojem stoluje Javna ustanova Međimurska priroda. Ono što je pomalo nevjerojatno je to da ti isti “čuvari prirode“ nisu baš zadivljeni sa ilegalnim odlagalištima otpada diljem Međimurja, a posebno ne u svojem najbližem susjedstvu (Općina Podturen).

Jedan dio stanovnika naselja Peklenica i dalje svoj otpad zbrinjava na način da ga jednostavno odlože u prirodi i to bez ikakvih sankcija mjerodavnih. Tu ponajprije aludiram na komunalnog redara Grada Murskog Središća te čuvare prirode iz Javne ustanove.

Sjeverno od naselja Peklenica na lokalitetu Havlova graba, koji se nalazi unutar zaštićenog Regionalnog parka Mura – Drava, mještani i dalje dovoze sve vrste građevinskog te drugog i opasnog otpada (salonit ploče).

 Havlova graba
Havlova graba

Interesantno je i to, da je Grad Mursko Središće postavio na tom lokalitetu natpisnu ploču o zabrani dovoza otpada, koja je sad sva obavijena suhim biljkama te je skroz korodirala! Trenutno je na tom lokalitetu u trendu spaljivanje otpada!

Sam lokalitet Havlova graba saniran je na način da je po nečijem nalogu bagerom zatrpan desni puteljak te tako onemogućen ilegalan dovoz otpada. Međutim sav otpad koji se je do tog dana na tom lokalitetu zatekao i dalje je tamo!Kada će se on zbrinuti?

Inače Havlova graba meni je poznata od 1996. godine, kada sam tu u ljetnim mjesecima promatrao gniježđenje naše najljepše ptice selice pčelarice (Merops apiaster). Početkom 2000. godine upravo tu sam snimio prvu fotografiju pčelarice. Dolaskom bagera na to područje radi ilegalnog vađenja drvenog ugljena to je područje totalno devastirano i tako je ostavljeno, a pčelarice se više ne gnijezde na tom lokalitetu.

Drugi aktualni ilegalni lokalitet nalazi se na području zvanom Krnišće, koje se nalazi na jugoistočnom dijelu naselja Peklenica. Tamo nema čega nema!

Havlova graba
Havlova graba

Svih 14. fotografija snimio sam istog dana u siječnju 2020. godine.

Pitam gradonačelnika Grada Murskog Središća gospodina Dražena Srpaka te ravnatelja Javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda Sinišu Goluba tko je tu zakazao i zašto je zakazao?

Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetike Republike Hrvatske od 01. siječnja 2020. godine započelo je sa novim sustavom ELOO. Evidencija lokacija odbačenog otpada.

U digitalnom obliku preko aplikacije svi ekološko osviješteni građani moći će diljem Hrvatske locirati i prijaviti divlje odlagalište otpada. Više informacja na: eloo.haop.hr

Tekst, foto: Josip Horvat Majzek

Krnišće
Krnišće
Krnišće
Krnišće
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba
Havlova graba

 

Ostavi komentar