Javna priznanja Grada Preloga: Pozivaju se građani na podnošenje inicijative za dodjelu!

Grad Prelog i ove godine dodjeljuje Javna priznanja zaslužnim građanima i udrugama, koji su, svatko na svoj način, pomogli razvoju Grada Preloga. Stoga se pozivaju građani i pravne osobe na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga. Javna priznanja Grada Preloga su: Počasni građanin Grada Preloga, Nagrada Grada Preloga za životno djelo, Grb Grada Preloga te Plaketa Grada Preloga. Sve informacije mogu se pronaći u raspisanom Oglasu na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga

 

Ostavi komentar