Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Repuublike Hrvatske je neovisna, samostalna, dobrovoljna, interesna i nestranačka udruga državnih i lokalnih službenika i namještenika članova Sindikata u tijelima državne vlasti, lokalnoj samoupravi i drugim službama i pravnim osobama utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svojih članova organiziranih u podružnice i povjereništva.

Treća (3.) Izborna skupština Sindikata općina Međimurske županije bila je održana 14. lipnja 2019 godine u prostorijama male vijećnice Međimurske županije, na kojoj je Izbornoj skupštini bila prisutna Županijska povjerenica Biserka Tisaj, te većina članova Sindikata.

Na skupštini se biralo novo rukovodstvo Sindikata, gdje je i po treći puta jednoglasno za Sindikalnog povjerenika općina Međimurske županije izabrana dosadašnja povjerenica Jasna Vuk (općina Goričan) koja je za svoj rad i zalaganje u Sindikatu dobila još jednu potvrdu o kvaliteti svoga rada svojih prisutnih članova, te nastavlja sa dosadašnjom funkcijom koja joj je bila povjerena proteklih deset godina. Mandat povjerenika traje četiri godine. Za zamjenika povjerenika izabrana je Mirjana Gregur Sever (općina Štrigova), a za blagajnika Nevenka Kozjak (općina Belica).

Nakon održane Izborne skupštine povjerenica Jasna Vuk zahvalila se dosadašnjim članovima na ponovno ukazanom povjerenju koju je dobila proteklih deset godina od samog postojanja Sindikata do danas.

Ostavi komentar