Ivica Perhoč, direktor Čakoma pojašnjava zašto se proširuje odlagalište Totovec

Totovec smeće
Odlagalište otpada Totovec

Odlagalište otpada Totovec povećava se za 6000 čhv-a kako bi i dalje imali gdje odlagati naš otpad jer je rok za prihvat otpada na regionalno odlagalište u Piškornicu pomaknut na 2023. godinu. Na odlagalištu Totovec završava većina otpada prikupljenog u Međimurju. Na ovo odlagalište otpad dovozi Čakom s područja Čakovca i općina gdje on prikuplja otpad i Murs ekom sa svog područja, a sve ostalo završava negdje drugdje. Otpad koji prikuplja Prekom iz Preloga i područja donjomeđimurskih općina završava u Piškornici. Drugdje završava i otpad nekolicine općina gornjeg Međimurja koje prikuplja koncesionar iz Jastrebarskog.

– Bilo je predviđeno da Totovec s ovakvim načinom odlaganja otpada na Totovcu završi 1. siječnja 2018. godine nakon čega je otpad trebao završavati na Piškornici, ali se rok pomicao na 2018. pa 2019. da bi sada novi rok bio 1. siječnja 2023. godine. Zbog iskustava s dosadašnjim pomicanjem datuma pitanje je koliko je i taj novi datum siguran. Da bi naši građani bili sigurni da otpad s njihovog kućnog praga ima gdje završiti nije nam preostalo ništa drugo nego osigurati dodatni prostor na postojećem našem odlagalištu. To je razlog zašto se ušlo u osiguravanje dodatnog prostora od 6000 čhv-a u sklopu odlagališta Totovec da bi se osiguralo mjesto gdje ćemo moći deponirati naš otpad koji nakon odvajanja korisnih sirovina nema gdje drugdje završiti. Naše odlagalište trebalo bi u takvom obliku funkcionirati dok se ne riješi pitanje regionalnog centra na Piškornici. Nismo se mogli dovesti u situaciju gdje nemamo odlagati otpad, objašnjava Perhoč.

Ostavi komentar