Hrvoje Zlatarek, SDP: Što ćemo učiniti u našem Strahonincu?

Evo što planira kandidat za načelnika Hrvoje Zlatarek učiniti za Strahoninec:

 1. DJEČJI VRTIĆ
 • Povećati sufinanciranje Općine
 • Plaćanje vrtića od strane roditelja 300,00 kn i proporcionalno smanjenje za drugo dijete, a za treće dijete besplatno
 • Plaćanje jaslica od strane roditelja -500,00 kn
 • Sufinancirati dodatne programe u vrtiću – sportski, strani jezici, dramski, ritmika, ples…
 • Osigurati popodnevni boravak u Dječjem vrtiću- putem projekata
 1. OSNOVNA ŠKOLA
 • Sufinancirati produženi boravak osnovnoškolaca
 • poticati organiziranje i sufinancirati dodatne sadržaje za djecu osnovnoškolske dobi – sportskih i edukativnih
 1. SREDNJOŠKOLCI
 • Stipendirati srednjoškolce koji se školuju za deficitarna obrtnička zvanja
 1. STUDENTI
 • Povećati stipendije studentima
 1. SUFINANCIRANJE RAZNIH PROGRAMA ZA ODRASLE:
 • Dodatnih obrazovanja
 • Prekvalifikacija za nova zapošljavanja
 • Stjecanja novih vještina za postojeća radna mjesta
 • Organizirati različita predavanja i radionice – osmišljavanje novih sadržaja i podizanje kvalitete života stanovništva u slobodno vrijeme
 1. TREĆA ŽIVOTNA DOB
 • Organizirati Dnevni boravak i sadržaje za osobe treće životne dobi-za aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu uže društvene zajednice
 1. ZDRAVSTVO
 • Organizirati ćemo stalni palijativni tim u suradnji sa postojećom liječničkom ambulantom
 • Osnovati ćemo i organizirati zdravstveno-edukativni centar te ambulante vezane uz postojeću zdravstvenu situaciju – kako bi se pružila adekvatna pomoć i skrb našim mještanima– u suradnji sa doktoricom opće medicine i postojećom liječničkom ambulantom
 • Povećati broj i vrstu sufinanciranih preventivnih pregleda u poliklinici Medikol
 • Proširiti i financirati mjesečne specijalizirane preglede za mještane ( uz mjerenje tlaka i šećera – uvesti testove intolerancije i ostale dostupne preglede)
 1. UDRUGE I DRUŠTVENI ŽIVOT
 • Podupirati i poticati rad udruga u općini te ih uključivati u razne EU projekte čime se osiguravaju značajna sredstva za dodatne aktivnosti u okviru svake udruge i obogaćuje suradnja sa srodnim sudionicima
 1. ENERGETSKA OBNOVA KUĆA
 • Osigurati sredstva u općinskom proračunu za energetsku učinkovitost i obnovu kuća naših mještana – sufinanciranje do 70%,
 1. DJEČJA IGRALIŠTA
 • Obnova i nabava modernih dječjih igrala – na svim postojećim lokacijama
 1. ZBOROVI GRAĐANA
 • Održavat će se svake godine – kako bi se čule, i realizirale nakon toga, poruke i potrebe mještana
 1. ODOGOVRNO TROŠITI PRORAČUNSKI NOVAC

uz detaljniji prikaz utrošenog novca na svim razinama

 

Ostavi komentar