Gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač: Poštovane Čakovčanke i Međimurke, sretan Vam Međunarodni dan žena!

stjepan kovač
Stjepan Kovač

„Poštovani sugrađani!

Međunarodni dan žena kod nas se kontinuirano obilježava već više od stoljeća i pol. Ustanovljen je kao spomen na dan kad su prve radnice izašle iz tvornica i digle svoj glas za ravnopravnost u svakodnevnom životu. S početkom demokracije i gubljenjem ideoloških konotacija, postaje dan na koji se prisjećamo svega što su žene morale proći kako bi postali punopravni članovi društva. Dan žena prigoda je i da podsjetimo da potpuna ravnopravnost kod nas još uvijek nije postignuta te da postoje dijelovi svijeta u kojima su žene još uvijek građani drugog reda.

Iako se kod nas položaj žena uvelike popravio, još uvijek postoje razlike, najbolje vidljive u tradicionalnim podjelama na uloge koju pojedini spol ima u društvu, obitelji i radnom mjestu. Štoviše, kriza uzrokovana pandemijom rezultirala je ponovnim propitivanjem davno izborenih prava žena, i što je najgore, porastom spolno uvjetovanog nasilja. Svakog dana, a posebno dana koji obilježavamo kao Međunarodni dan žena, svi trebamo upozoravati na kršenja prava žena te aktivno promicati ženska prava, poput prava na izbor te afirmaciju.

Ono što skupno zovemo ljudska prava, jedan su od najvećih civilizacijskih dosega, a bez potpune jednakosti svih, napredak nije moguć. Borba za jednake šanse, uvažavanje i potpunu ravnopravnost svih građana još nije završena. Dan žena idealna je prilika da se prisjetimo iskustva naših predaka te njihove borbe za žensku ravnopravnost te da to prenesemo na našu djecu.

Poštovane Čakovčanke i Međimurke, sretan Vam Međunarodni dan žena!“

Ostavi komentar