Grad Mursko Središće upozorava uklonite ambroziju jer izaziva alergiju

ambrozija
Ambroziju je potrebno kositi prije cvatnje

Da bi se uklonili uzročnici i izvori štetnih utjecaja na zdravlje ljudi te da se smanje površine na kojima raste ambrozija koja izaziva alergije, Grad Mursko Središće, obvezuje vlasnike i posjednike zemljišta na uništavanje ambrozije prije cvatnje.

Svi vlasnici, pravne i fizičke osobe, posjednici, korisnici i ovlaštenici zemljišta obvezni su pridržavati se Naredbe o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta (obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) dužni su redovito uklanjati i suzbijati korov slijedećim mjerama:agrotehničkim: obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura; mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom; kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa uputom priloženom uz sredstvo.

U slučaju kršenja odredbi iz Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Grada Mursko Središće će vlasnicima zemljišta poslati Upozorenja. Predviđene su i kaznene odredbe odnosno određene i novčane kazne za pravne i fizičke osobe ukoliko se ogluše na uništavanje ambrozije.

Iz uprave Grada Mursko Središće mole građane  da podatke o lokacijama zakorovljenosti površina ambrozijom dojave u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove na broj telefona 040/370-779 ili referentu za komunalno redarstvo Drago Belše 098/212010.

 

Ostavi komentar