Grad Čakovec i ove godine planira klizalište na Trgu Republike

Klizalište Čakovec
Lanjsko klizalište na Trgu Republike

Grad Čakovec raspisao je natječaj za klizalište na Trgu Republike.

– Pozivaju su zainteresirane pravne i fizičke osobe na podnošenje ponude za korištenje javne površine od 800 m2 za postavljanje i organizaciju pružanja usluga klizališta u gradu Čakovcu, na Trgu Republike. Korištenje javne površine za predmetnu namjenu predviđa se u periodu od 01. prosinca 2017. do 31. siječnja 2018. godine. Odabrani ponuditelj osigurava postavu i organizaciju usluge klizališta, dimenzije 16m x 38m, najam klizaljki i održavanje leda i pripadaju mu svi prihodi sa toga osnova, a može klizalište koristiti za reklamiranje te u sklopu usluga pružati ugostiteljske usluge sukladno propisima – objašnjeno je u natječaju.

Grad Čakovec osigurava postavljanje podloge za klizalište, spremište za klizaljke i opremu te priključak na električnu energiju i vodu, a troškovi navedenog teret su odabranog ponuditelja.

Kriterij za odabir ponude je najviši ponuđeni iznos poreza na korištenje javne površine.

Ponuda su se predavale do 3.11.2017.

Ponuditelji će o odabiru biti obaviješteni u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ostavi komentar