FOTO: U Vukanovcu slavili Križovo

Vukanovec Križovo (21)

Prvog dana rujna u Vukanovcu se slavilo Uznesenje Svetoga Križa sa Svetom misom, prošćenjem i narodnim veseljem u Vukanovcu kod kapelice Svetoga Križa. Sveto misno slavlje vodio vlč. Ivan Vugrinčić, župnik župe „Sv. Katarine djevice i mučenice“ iz Gornjeg Mihaljevca, u kocelebraciju vlč. Milana Kerša, koji je u vrlo nadahnutoj propovijedi govorio o ljudskoj poniznosti.

Misno slavlje je pjesmom popratio crkveni zbor istoimene župe uz nazočnost velikog broja vjernika iz Vukanovca i okolnih mjesta. Blagdan Uzvišenja svetoga križa potječe iz Jeruzalema gdje je car Konstantin dao izgraditi baziliku Uskrsnuća nad grobom Isusovim i ona je bila posvećena 13. rujna god. 335. Carica Jelena otkupila je dio izvornog križa god. 320. te ga povjerila na čuvanje u toj bazilici.

Kršćani Jeruzalema, sutradan nakon godišnjice posvete te bazilike, tj. 14. 9., izlagali su tu svetu relikviju te joj se klanjali. Perzijska je vojska otela relikviju god. 614., ali ju je car Heraklije uspio povratiti te ju je 3. svibnja god. 628. svečano donio u Jeruzalem. Iz Jeruzalema blagdan se vremenom proširio među kršćane Zapada. Za sve kršćane, križ Kristov simbol je spasenja. Zato, kad 14. rujna padne nedjeljom, uzimaju se misne molitve i čitanja od ovoga blagdana. Za evanđelje imamo dio Isusova razgovora s Nikodemom u kojem se Isus predstavlja kao Sin Čovječji koji ima “biti uzdignut”.

Za dobro raspoloženje poslije mise pobrinuli su se aktivisti MO Vukanovec u organizaciji predsjednika MO Maria Novaka i brojni štandovi s uspomenama i igračkama za najmlađe, te nezaobilazni licitari s medenjacima i gvircom. Zanimljivost ovogodišnjeg prošćenja je nazočnost svih Vukanovčara od najmlađih do najstarijih, a poslije mise i okrijepe na prošćenju Vukanovčari su kod svojih kuća organizirali druženje rodbine, prijatelja i posjetitelja. Mirisali su po Vukanovcu roštilji i kotlovine, a uz kvalitetnu kapljicu u popodnevnim satima čula se i pjesma sa Vukanovečkih bregi po cijeloj župi.

izvor: Željko Tomašić

Ostavi komentar