FOTO: Svečana promocija prvostupnika i specijalista MEV-a!

U Centru za kulturu Čakovec danas su svoju svečanu promociju imali prvostupnici i specijalisti Međimurskog veleučilišta.

Na Veleučilištu se sljedeći studijski programi pred diplomskog stručnog studija Računarstva, Menadžment turizma i športa, Održivog razvoja, te specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i športa.

Na Veleučilištu ukupno studira 749 studenata od čega 396 redovito i 353 izvanrednoU

Danas je ukupno promovirano 175 promovenata, od toga 35 stručnih prvostupnika inženjera računarstva, 68 stručnih prvostupnika ekonomije 43 stručnih prvostupnika inženjera održivog razvoja i 29 stručnih specijalista ekonomije.

Čestitke svima! Foto: Zlatko Vrzan

Ostavi komentar