Ekološka udruga „Platana“ pripremila stanište za bregunice

Udruga Platana - Bregunice

Akcija uređenja obale rijeke Drave kod Gornjeg Hrašćana provedena je početkom travnja kao jedna od aktivnosti koje Ekološka udruga „Platana“ provodi u okviru projekta „Obala za bregunice“.

Projekt se provodi u suradnji s Javnom ustanovom Međimurska priroda, a sufinanciran je sredstvima iz programa Zelena agenda Općine Nedelišće.

Na akciji je uklanjanjem vegetacije i viška zemljanog materijala očišćena obala rijeke Drave u dužini od 100 metara te su na taj način stvoreni povoljni uvjeti za gniježđenje bregunica. Prirodna staništa bregunica nestaju zbog regulacije rijeka i izgradnje obaloutvrda koji onemogućuju prirodnu dinamiku rijeka i stvaranje strmih, odronjenih obala u kojima ove ptice gnijezde.

Bregunica (Riparia riparia) je najmanja europska lastavica, veličine od oko 12 cm i težine samo 14 grama. Vrlo je društvena vrsta, gnijezdi u kolonijama koje mogu brojiti nekoliko stotina, pa i tisuća parova. Gnijezda su im tuneli koje grade u okomitim, pjeskovitim i zemljanim obalama rijeka. Bregunica je selica, europske ptice zimuju u Africi, a u naše krajeve vraćaju se tijekom travnja.

Bregunice se hrane malim, letećim kukcima, npr. komarcima, i jedna obitelj može ih pojesti i do 10.000 na dan, čime čine veliku uslugu ljudima i drugim životinjama, naročito stoci. Bregunica je jedna od najugroženijih vrsta ptica duž rijeke Drave u Hrvatskoj. Na Dravi još uvijek živi oko 50% hrvatske populacije bregunica, međutim broj parova se u posljednjih 30 godina smanjio za 90%. Stručnjaci za ptice procjenjuju da je nacionalna populacija u 80-im godinama 20. stoljeća brojala više od 30.000 parova, dok se današnja populacija procjenjuje na 5.000 do 8.000 parova.

Aktivnostima koje provodi Ekološka udruga „Platana“ žele se poboljšati uvjeti za gniježđenje bregunica na strmim obalama rijeke Drave te ukazati na značaj bregunica u ekosustavu i važnost očuvanja prirodnih rijeka.

Ostavi komentar