EKO Međimurje raspisuje natječaj za donacije za poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju

Budući da se bliži vrijeme blagdana i darivanja EKO MEĐIMURJE d.d. želi pomoći projekte s područja Međimurske županije koji su usmjereni na brigu i poboljšanje uvjeta života djece te koji će u konačnici izmamiti osmjeh na dječja lica i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Projekti za koje se traži donacija, moraju za cilj imati poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju, a kriteriji za odabir su slijedeći:

• USREDOTOČENOST NA DJECU

• VAŽNOST ZA LOKALNU ZAJEDNICU

• KVALITETA I ORIGINALNOST PRIJAVLJENOG PROJEKTA

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

– sudionik mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj
– sudionik mora biti neprofitna organizacija ili ustanova
– svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt
– projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji je  dostupan na web stranici www.eko.hr
– uz prijavu je potrebno priložiti izvod o registraciji pravne osobe i financijsku razradu projekta koji se prijavljuje
– nepotpuno ispunjena prijava neće se razmatrati
– odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi u roku od 6 mjeseci
– prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a koristit će se isključivo za potrebe ovog natječaja

Natječaj je otvoren do 12.12.2019. godine.

Prijave pristigle nakon tog datuma neće se razmatrati.

Prijave se primaju elektronskim putem na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu:  EKO MEĐIMURJE d.d. s naznakom: natječaj za donaciju Braće Radić 37, Šenkovec 40000 Čakovec
Rezultati natječaja bit će objavljeni putem medija i na web stranici EKO MEĐIMURJA d.d. www.eko.hr, a predlagatelji odabranog projekata bit će obaviješteni pisanim putem.

Za sva pitanja i dodatne informacije obratite se na e-mail: [email protected].

Ostavi komentar