EKO KRITIKA ČITATELJA: Neodgovorno odlaganje otpada na lokalitetu „Žirovnjak”

Čitatelji portala Međimurskih novina mogli su zamijetiti kako je Josip Horvat Majzek u nekoliko navrata dostavio našoj redakciji članke vezane uz ekologiju s područja Međimurja. Ovih dana zatekao se na području uz rijeku Dravu na lokalitetu zvanom “Žirovnjak“, a nalazi se na zapadnom dijelu najvećeg međimurskog otoka na rijeci Dravi, koji teritorijalno jednim dijelom pripada Općini Sveta Marija. U nastavku Majzekova opažanja s terena riječju i fotografijama:

– Žirovnjak je specifično područje koje se nalazi između Odvodnog kanala HE Dubrava i starog korita toka rijeke Drave. Jednim većim dijelom taj novonastali otok teritorijalno pripada Međimurskoj županiji. Meni osobno to je vrlo interesantan lokalitet. Istraživanja koja sam do sada proveo na njemu, pokazala su mi da tu ima najviše vrsta faune na području cijelog Međimurja. Po meni, Žirovnjak je naš prvi prirodni rezervat faune u Međimurju.

Ovo opažanje i sve prijašnje objavljene tekstove vezane uz ekologiju Međimurja, isključivo pišem u cilju očuvanja međimurske prirode te da apeliram na svijest svih stanovnika Međimurja da očuvaju svoj prirodni okoliš za buduće naraštaje Međimurki i Međimuraca. S obzirom na to da sam ja samo jedan mali običan građanin Međimurja (Domesticus vulgaris), bit ću sretan i zadovoljan ako sam ovim mojim skromnim doprinosom, pripomogao u očuvanju međimurske prirode. Moje fotografije snimljene sredinom siječnja 2020. godine, zorno pokazuju kako izgleda „Žirovnjak” ovih dana.

tekst, foto: Josip Horvat Majzek

 

Ostavi komentar