Donosimo raspored deratizacije za području grada Preloga

štakor štakori
Ilustracija

Deratizacija na području grada Preloga provest će djelatnici DDD službe Bioinstituta d.o.o. Čakovec u razdoblju 16. do 28. travnja.

Za deratizaciju će se koristiti bromadiolon mamak s dodatkom gorke tvari. Antidot je vitamin K.

Evo rasporeda:

DATUM        MJESNI ODBOR
16.04. 2018. PRELOG
17.04.2018. PRELOG
18.04.2018. PRELOG
19.04.2018. PRELOG
20.04.2018. PRELOG
21.04.2018. PRELOG
23.04.2018. ČUKOVEC, OPOROVEC
24.04.2018. DRAŠKOVEC
25.04.2018. HEMUŠEVEC
26.04.2018. CIRKOVLJAN
27.04.2018. ČEHOVEC
28.04.2018. OTOK

Ostavi komentar