Donja Dubrava: Pripreme za kandidaturu projekta na INTERREG V-A HU HR!

Nastavljajući dobru suradnju u prethodnim projektima s mađarskom Općinom Zalamerenye održan je radni sastanak na kojem se raspravljalo o kandidaturi projekta Temelji budućnosti – projekt Sunca (akronim: Mali vitez Sunca) na raspisani natječaj INTERREG V-A HU HR   Prioritetna os 4 – Ulaganje u obrazovanje. Ciljana skupina su djelatnici dječjih vrtića i djeca, a glavne aktivnosti obuhvaćaju razne radionice i edukacije vezane uz obnovljive izvore energije i robotiku.
Na sastanku su uz općinskog načelnika Marijana Varge sudjelovali i predsjednica Upravnog vijeća dječjeg vrtića Mihaela Martinčić, koordinator projekta Dubravka Horvat, te viša stručna suradnica za općinske projekte Tatjana Marić Puhar.
Na radnom sastanku raspravljalo se i o projektu „Think more, think EU, act together“  kandidiranom na program Europa za građane. Cilj projekta je jačanje demokratskog angažmana i građanskog sudjelovanja u Europskoj uniji. Partneri u projektu uz Općinu Donja Dubrava su općine Zalamerenye (Hu), Candás (ESP), Mezőpetri (RO) i Grosetto (IT).
Izvor: Općina Donja Dubrava

Ostavi komentar