DONJA DUBRAVA čistka: Prikupljeno 1200 kg starog tekstila!

GKP Pre-kom Prelog i Općina Donja Dubrava organizirali su akciju sakupljanje starog tekstila. Tekstil se predavao u dvorištu Doma kulture Zalan, a preuzimali su ga članovi Crvenog križa Donja Dubrava. Ukupno je sakupljano rekordnih 1.200 kg starog tekstila, što je ujedno i najveća količina sakupljenog tekstila u Donjem Međimurju. Tekstil je preuzela socijalna zadruga Humana nova iz Čakovca koja će 90% tekstila ponovno iskoristiti, upotrijebiti, reciklirati.

Ostavi komentar