Danas svoj imendan slavi Marija, Marica i Suzana!

Prema Katoličkom imendanskom kalendaru, danas 6. srpnja svoj imendan slave Marija, Marica i Suzana.

Marija 

Marija je latinska forma hebrejskog imena Mirjam (hebr. מִרְיָם). Kao ime Isusove majke ime ima simbol čiste i duboke ljubavi. Samo značenje imena nije sigurno razjašnjeno. Po jednom tumačenju ime je izvedeno od egipatskog mry što znači voljena. Po starijim tumačenjima je ime nastalo od hebrejskog mir = gorko i jam jednako more, pa bi značenje bilo gorčina mora. U Raznim formama je ovo najčešće žensko kršćansko ime.

Suzana 

Ime hebrejskog porijekla. Značenje imena je bijeli krin. Biblijsko je ime. Po tumačenju Mate Šimundića, jednog od najvećih hrvatskih onomastičara, na našem području su mnogi davali ovo ime ženskoj djeci, misleći na našu riječ suze. Ovdje navodimo citat: Izvorni je oblik Susana, -ali je s prešlo u z zbog međusamoglasničkoga položaja. Suzana mnoge podsjeća na imenicu suzu. Nekoliko mi je matera potvrdilo da su imale na umu suze kada su djetetu davale ovo ime. Iako nema ništa s našom riječi, ipak je ime dosta poetično. U lat. je Susanna od grč. Sousanna < heb. š6šanah, šošan, šušan – ljiljan, lijer.

Ostavi komentar