Danas svoj imendan slave Vinka, Lucija i Mirko!

Prema Katoličkom imendanskom kalendaru, 28. lipnja svoj imendan slave Vinka, Lucija i Mirko!

VINKA/VINKO 

Ime latinskog porijekla izvedeno od “vincentius” što znači pobjednik. Kаlendаrsko je ime koje je steklo popularnost po mučeniku i svecu Vinku iz Zaragoze.

LUCIJA 

Ime Lucija dolazi od latinske imenice lux (u genitivu lucis), a znači svjetlost, sjaj, jasnoća. U prošlosti ovo ime često se davalo djeci rođenoj u rano jutro, sa svitanjem dana kada se ponovno “rađa” i Sunčeva svjetlost.

Kakvo značenje krije ime Lucija, odnosno kakve su osobe koje nose to ime, objašnjava i numerologija. Prema numerologiji, pripadajući broj imenu Lucija je sedam, što znači da su osobe koje se tako zovu sklone analiziranju, pune su razumijevanja, znanja, studiozne, sklone su promišljanjima te su izuzetno svjesne sebe i svijeta koji ih okružuje.

MIRKO 

Kao mnoga slavenska imena ime je izvedeno je od riječi “mir”. Ime je nastalo kao skraćenica imena koje sadrže u sebi ovu osnovu, kao što su Miroslav, Dragomir.  U prenesenom značenju ime je želja roditelja da dijete bude spokojno, mirno, zadovoljno.

 

 

Ostavi komentar