Centar izvrsnosti iz informatike veliki je dobitak za obrazovanje u Međimurju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske donijelo je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.

Među projektima s najvišim iznosom odobrenih sredstava nalazi se projekt pod nazivom Centar izvrsnosti iz informatike – Faza I koji je u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje (TICM) pripremila te prijavila Udruga Mladi informatičari Strahoninca (MIS).

Preostali partneri na projektu su Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, III. osnovna škola Čakovec i Međimurski informatički klub (MIK) stoga projekt predstavlja uspješnu suradnju javnog, civilnog i obrazovnog sektora koja je nužna za ostvarenje ključnog cilja – kroz provedbu obrazovnih programa iz područja programiranja namijenjenih darovitim, proaktivnim i visokomotiviranim učenicima unaprijediti vještine ključne za daljnji osobni (a kasnije i profesionalni) razvoj.

Tim povodom, u utorak, 27. studenog, u laboratoriju TICM-a održan je prvi radni sastanak predstavnika projektnog konzorcija te konferencija za medije.

Konferenciju je otvorio Ivan Plačko, direktor TICM-a, koji je kroz kratko izlaganja objasnio proces pripreme i prijave projektnog prijedloga na MZO-ov javni poziv za udruge te objasnio kako se Centar izvrsnosti uklapa u rad TICM-a.

Nakon njega, predsjednik udruge MIS, Dejan Drabić, stavio je naglasak na konkretne projektne aktivnosti koje će se provoditi u razdoblju od rujna 2018.g. do lipnja 2019.g. te je iskoristio priliku da okupljene izvijesti o redovnim edukativno-mentorskim aktivnostima udruga MIS i MIK.

Ana Kralj, v.d. ravnateljice JU za razvoj Međimurske županije REDEA izrazila je zadovoljstvo uspjehom projekata predviđenih u okviru Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine koji doprinose ostvarenju 2. strateškog cilja – Dobrobit stanovništva.

Kako je i identificirano u strategiji, organizacije civilnog društva upravo zbog svoje neovisnosti i fleksibilnosti imaju značajnu ulogu u obrazovanju stanovništva (od najranije dobi) prema potrebama tržišta rada.

Matija Posavec, župan Međimurske županije, čestitao je svima uključenima u pripremu projekta naglasivši kako su strojarstvo i informatika prepoznati kao ključni nositelji gospodarskog razvoja županije. Nakon što je Odlukom MZO-a o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, Tehnička škola Čakovec postala regionalni centar kompetentnosti u stojarstvu, u Međimurje je stigla još jedna odlična vijest iz istog ministarstva o odobrenju financiranja za projekt uspostavljanja Centra izvrsnosti iz informatike.

Pročelnik upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Međimurske županije, Branko Sušec, dodao je kako će Međimurska županija sa zadovoljstvom financijski poduprijeti projekt koji potiče izvrsnost među djecom, kao što potiče i slične inicijative, poput projekta 1,2,3… PALIM LAMPICU! iniciranog s ciljem razvoja sustava podrške darovitim učenicima.

Iz državnog proračuna Republike Hrvatske, za provedbu pet strukturiranih obrazovnih programa usmjerenih primjeni računalnih algoritama za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Međimurske županije, kao i za njihovu pripremu za relevantna informatička natjecanja od strane iskusnih mentora udruga MIS i MIK, dodijeljeno je 182.886,67 HRK bespovratnih sredstava. Predviđeno je i ulaganje u informatičku opremu, didaktička sredstva i nastavni materijal nužan za realizaciju aktivnosti koje će se odvijati u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Ovim projektom izravno će se utjecati na razvoj društva znanja u Međimurskoj županiji kroz implementaciju održivih izvaninstitucionalnih inicijativa unaprjeđenja tehničkih vještina djece i mladih. Učenici osnovnih i srednjih škola osposobit će se za samostalno, odgovorno, učinkovito, svrhovito i primjereno korištenje digitalnih tehnologija u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija vrlo brzo mijenja. Program Centra je osmišljen na način među ciljnom skupinom razvija digitalnu mudrost – sposobnost odabira i primjene najprikladnije tehnologije ovisno o problemu koji se rješava, kritičko mišljenje, računalno razmišljanje, vještine programiranja i kreativnost. Centar izvrsnosti iz područja informatike program je identifikacije, usmjeravanja i sustavnog praćenja razvoja informatičkih vještina učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta na području Međimurske županije.

Navedeni pilot projekt predstavlja temelj za implementaciju Centra izvrsnosti iz informatike na razini Međimurske županije za čiju realizaciju je potrebno osigurati izdašniji proračun i operativni kapacitet, stoga isti uživa maksimalnu podršku Međimurske županije.

Izvor i foto: TICM

Ostavi komentar