AMC Međimurje donirao opremu Odjelu kardiologije s koronarnom jedinicom u ŽBČ

U utorak 23. veljače AMC Medjimurje d.o.o. ovlašteni Ford partner za Međimursku županiju velikodušno je donirao medicinsku opremu za Odjel kardiologije s koronarnom jedinicom.

Donaciju su primili ravnatelj doc. dr.sc. Tomislav Novinščak, prof. v.š., dr.med., spec. opće kirurgije i Jasna Cmrečnjak, dr.med., spec.interne medicine, subspec.kardiologije, Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom, voditeljica odjela.

Donaciju su predali predstavnici AMC Međimurje Višnja Tompoš-Grabrović, članica Uprave i Damir Grabrović, voditelj prodaje.

Donacija AMC-a Županijskoj bolnici u Čakovcu

Ostavi komentar