dr.sc. Darko Palačić – dobitnik Priznanja za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u suradnji s Nacionalnim vijećem za zaštitu na radu, svake godine 28. travnja tradicionalno obilježava Nacionalni dan zaštite na radu.
Svečano obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu koje uključuje održavanje stručnog skupa, dodjele nagrada i priznanja istaknutim pojedincima za doprinos na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u prethodnom razdoblju, zbog poznatih okolnosti pandemije koronavirusa, ove godine nije bilo moguće organizirati.
Dodjela priznanja istaknutim pojedincima, temeljem odluke Povjerenstva za dodjelu priznanja, bit će naknadno uručena.

Temeljem odluke Povjerenstva za dodjelu priznanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske dodijelilo je dr. sc. Darku Palačiću Priznanje za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unaprjeđenje sustava zaštite na radu za 2020. godinu.

Dr.sc. Darko Palačić kandidiran je za ovo priznanje ispred ESSE-Europskog društva inženjera sigurnosti i HUMS-Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, a kandidaturu je prihvatilo Povjerenstvo za dodjelu priznanja MRMS-a. Priznanje za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unaprjeđenje sustava zaštite na radu dodijeljeno je dr.sc. Darku Palačiću za njegov dugogodišnji rad u zaštiti na radu, pri čemu je iskazao izuzetnu kreativnost, radišnost, predanost i upornost u promicanju zaštite na radu.
Posebno je značajan njegov doprinos u promicanju značaja i koristi međunarodnih normi iz područja zaštite na radu o čemu je proveo i brojna znanstvena istraživanja, te dokazao da utjecaj primjene norme OHSAS 18001 i ISO 45001 na smanjenje broja i težina ozljeda na radu. Uz sve navedeno u praksi se bavi uspostavom i održavanjem sustava upravljanja zaštitom na radu, čime se u tvrtkama i ustanovama koje primjenjuju zahtjeve međunarodnih normi ostvaruje viši stupanj primjene pravila zaštite na radu u odnosu na zakonske zahtjeve.

Kroz dugogodišnji rad na poslovima stručnjaka zaštite na radu i rukovoditelja tjelesne zaštite u ALZAS ALARMS d.o.o. Čakovec, te direktora, savjetnika i auditora za sustave zaštite na radu u PHD Consultor d.o.o. iz Varaždina, te profesora visoke škole, tijekom predavanja i kroz brojna mentorstva za izradu diplomskih, specijalističkih i završnih radova u području primjene sustava upravljanja zaštitom na radu, svoj doprinos dao je razvoju budućih stručnjaka zaštite na radu, diplomiranih inženjera, prvostupnika i specijalista zaštite na radu.

Valja napomenuti da je Darko Palačić, jedan od svega tri doktora znanosti zaštite na radu u Republici Hrvatskoj (doktori znanosti zaštite na radu još su samo dr. sc. Josip Taradi i dr.sc. Nenad Kacian), koji je u svom znanstvenom radu objavio 2 monografije, 2 priručnika, 61 znanstven rad i 62 stručna rada te održao mnogobrojna pozivna i uvodna izlaganja na međunarodnim i tuzemnim znanstveno-stručnim konferencijama i skupovima.

Ostavi komentar