DONOSIMO RASPORED podjele sakramenta svete potvrde za sljedeću godinu!

Krizma potvrda Župa Sv. Antuna Padovanskog

Biskupski ordinarijat objavio je raspored podjele sakramenta Svete potvrde za 2020. godinu.

Iz Biskupskog ordinarijata napominju kako je raspored podjele sakramenta krizme u Varaždinskoj biskupiji usuglašen sa župnicima, ali ostaje okvirnog karaktera i da su uvijek moguće izvanredne promjene termina za koje Varaždinska biskupija nije odgovorna, stoga je potrebno o tome voditi računa.

RASPORED PODJELE SAKRAMENTA SVETE POTVRDE U 2020. GODINI

PETAK, 17. TRAVNJA
POPODNE:
CENTAR TOMISLAV ŠPOLJAR – VARAŽDIN, KATEDRALA, 18 SATI

SUBOTA, 18. TRAVNJA
UJUTRO:
HLEBINE, 9.30 SATI
KOPRIVNIČKI IVANEC, 10 SATI
NEDELIŠĆE, 10 SATI
DONJA VOĆA, 10.30
SIGETEC, 11 SATI

POPODNE:
SVETI JURAJ U TRNJU, 17 SATI
VELIKI BUKOVEC, 18 SATI

NEDJELJA, 19. TRAVNJA
UJUTRO:
ŽDALA, 9 SATI
GOLA, 11 SATI
MAČKOVEC, 11 SATI

SUBOTA, 25. TRAVNJA
UJUTRO:
KAMENICA, 10 SATI
KOPRIVNIČKI BREGI, 10 SATI
MAĐAREVO, 10 SATI
SV. VID – VARAŽDIN (II. OSNOVNA ŠKOLA), 11 SATI
BIŠKUPEC, 11 SATI

POPODNE:
PRELOG, 17 SATI
PRIBISLAVEC, 18 SATI

NEDJELJA, 26. TRAVNJA
UJUTRO:
LEPOGLAVA, 10 SATI
ŠENKOVEC, 11 SATI
DRNJE, 11 SATI
STARIGRAD – KOPRIVNICA, 11 SATI
REMETINEC, 11 SATI

PETAK, 1. SVIBNJA
UJUTRO:
PITOMAČA, 11 SATI
SVETI JURAJ NA BREGU, 11 SATI

SUBOTA, 2. SVIBNJA
UJUTRO:
KLENOVNIK, 10 SATI
SV. ANTUN – KOPRIVNICA, 10 SATI
ĐURĐEVAC, 11 SATI
MARUŠEVEC, 11 SATI
OŠTRICE, 11 SATI
POPODNE:
LEGRAD, 16 SATI
IVANOVEC, 17 SATI
KRIŽOVLJAN, 17 SATI
DRAŠKOVEC, 17 SATI
ĐELEKOVEC, 18 SATI

NEDJELJA, 3. SVIBNJA
UJUTRO:
MOČILE – KOPRIVNICA, 10 SATI
SV. FABIJAN I SEBASTIJAN – VARAŽDIN, 10 SATI
SV. NIKOLA – ČAKOVEC, 10.30 SATI
MOLVE, 11 SATI
VRATIŠINEC, 11 SATI
KNEGINEC, 11 SATI

SUBOTA, 9. SVIBNJA
UJUTRO:
SV. VID – VARAŽDIN (VI. OSNOVNA ŠKOLA), 11 SATI
SV. ANTUN – ČAKOVEC, 11 SATI
SVETI ĐURĐ – 11 SATI
ŠTRIGOVA, 11 SATI
NOVI MAROF, 11 SATI

POPODNE:
KOTORIBA, 17 SATI
MURSKO SREDIŠĆE, 17 SATI
SRAČINEC, 18 SATI

NEDJELJA, 10. SVIBNJA
UJUTRO:
FERDINANDOVAC, 10 SATI
SVIBOVEC, 11 SATI
SVETA MARIJA, 11 SATI
TRNOVEC, 11 SATI
VINICA, 11 SATI

SRIJEDA, 13. SVIBNJA
UJUTRO:
PODRAVSKE SESVETE, 11 SATI

SUBOTA, 16. SVIBNJA
UJUTRO:
BUDROVAC, 10 SATI
SV. NIKOLA – KOPRIVNICA, 10 SATI
SELNICA, 11 SATI
VIDOVEC, 11 SATI
KALINOVAC, 11.30 SATI
POPODNE:
BEDNJA, 17 SATI
GORIČAN, 17 SATI
JALŽABET, 18 SATI

NEDJELJA, 17. SVIBNJA
UJUTRO:
NATKRIŽOVLJAN, 11 SATI
SV. LEOPOLD – KOPRIVNICA, 11 SATI
MACINEC, 11 SATI
VARAŽDINSKE TOPLICE, 11 SATI
MIHOLJANEC, 11 SATI

SUBOTA, 23. SVIBNJA
UJUTRO
VIŠNJICA, 10 SATI
IVANEC, 10 SATI
MALA SUBOTICA, 10 SATI
VIRJE, 10 SATI
KUĆAN MAROF, 10.30 SATI
NOVO VIRJE, 11 SATI

POPODNE:
REKA, 17 SATI
SVETI ILIJA, 18 SATI
KLOŠTAR PODRAVSKI, 18 SATI

NEDJELJA, 24. SVIBNJA
UJUTRO:
DONJI VIDOVEC, 9 SATI
RASINJA, 10 SATI
SV. JOSIP – VARAŽDIN, 10.30 SATI
DONJA DUBRAVA, 11 SATI
OREHOVICA, 11 SATI
BARTOLOVEC, 11 SATI

SUBOTA, 30. SVIBNJA
UJUTRO:
BLAŽENI ALOJZIJE – KOPRIVNICA, 10 SATI
PODTUREN, 10 SATI
STRAHONINEC, 10.30 SATI
PETRIJANEC, 10.30 SATI

POPODNE:
SVETI MARTIN NA MURI, 16 SATI
BELICA, 17 SATI
NOVIGRAD PODRAVSKI, 17 SATI

NEDJELJA, 31. SVIBNJA – DUHOVI
UJUTRO:
SV. NIKOLA – VARAŽDIN, KATEDRALA, 11 SATI

SUBOTA, 6. LIPNJA
UJUTRO:
DEKANOVEC, 10 SATI
LJUBEŠĆICA, 11 SATI
POPODNE:
MARTIJANEC, 18 SATI
NEDJELJA, 7. LIPNJA
UJUTRO:
MARGEČAN, 11 SATI
BELETINEC, 11 SATI

SUBOTA, 13. LIPNJA
UJUTRO:
GORNJI MIHALJEVEC, 10.30 SATI

NEDJELJA, 14. LIPNJA
UJUTRO:
LUDBREG, 10 SATI
DONJI MOSTI, 11 SATI

Ostavi komentar