Donja Dubrava daje po 20.000 kuna za stare nekretnine

Općina Donja Dubrava će vlasnicima nekretnina koji su tijekom 2021. godine kupili, naslijedili ili im je darovana nekretnina na području Općine u 1/1 dijela dodijeliti 20.000 kuna.

Poticaji se daju za stambeni objekt kojeg namjeravaju urediti za stanovanje ili se nalazi u ruševnom stanju pa ga namjeravaju ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju vlasnici nekretnine uz uvjet da je vlasnik ili supružnik vlasnika zaposlena osoba neprekinuto najmanje godinu dana od dana prijave za dodjelu poticaja, te da nema u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. 

Prijave za dodjelu poticaja s traženom dokumentacijom, dostavljaju se najkasnije do 6.12.2021. godine na adresu: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13.

Izvor: općina Donja Dubrava

Ostavi komentar