Dogradnja osnovne škole u Murskom Središću našla se na dnevnom redu kolegija Dražena Srpaka

Dražen Srpak, gradonačelnik grada Mursko Središće

Zadužuje se pročelnik Ureda grada da dogovori s Međimurskom županijom termin radnog sastanka na temu dogradnje zgrade Osnovne škole Mursko Središće.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće, Dražen Srpak, danas 12.01.2022. godine odžao je svoju 15. sjednicu stručnog kolegija na kojem su donijeti slijedeći zaključci:

1. Nalaže se predsjednicima Mjesnih odbora da u naseljima u okviru svojih nadležnosti provjere stanje ispravnosti javne rasvjete, a podatke (popravak ili zamjena rasvjete) dostave Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

2. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s potencijalnim investitorom za izgradnju reciklažnog dvorišta građevinskog materijala dogovori završni sastanak s naglaskom na realizaciju navedenog projekta.

U protivnom nalaže se direktoru komunalnog poduzeća Murs-ekoma da se u što skorije vrijeme pokrenu aktivnosti oko osiguravanja uvjeta zbrinjavanja građevinskog otpada; što uključuje definiranje lokacije, projektiranje, izgradnju i opremanje.

3. Zadužuje se Ured grada i ravnatelj Centra za kulturu “Rudar” za pripremu prijedloga programa obilježavanja 25 godina Grada Mursko Središće.

4. Zbog višekratnih reakcija roditelja učenika Područne škole u Peklenici u svezi uređenja školskog dječjeg igrališta u sklopu same škole upućuje se zamolba osnivaču škole, Međimurskoj županiji, da se igralište u primjerenom roku uredi.

Navedeni zaključak dostavlja se na znanje i ravnatelju Osnovne škole Mursko Središće.

5. Zadužuje se pročelnik Ureda grada da dogovori s Međimurskom županijom termin radnog sastanka na temu dogradnje zgrade Osnovne škole Mursko Središće.

6. Zadužuje se Ured grada da prikupi ponude za prijevoz autobusom u dječji vrtić za djecu romske nacionalne manjine koja su obveznici pohađanja programa predškole.

7. U siječnju se tradicionalno održavao Susret poduzetnika. S obzirom na trenutne mjere isti nije moguće održati u onakvom obliku kakav je bio do sada. Ovogodišnji susret poduzetnika planira se održati u sklopu obilježavanja Dana Grada.

8. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za postavljanje nekadašnjeg kino projektora koji se koristio u Kinu Rudar. Projektor će biti postavljen na osvijetljenom postolju zatvoren sa staklom na zelenoj površini ispred Centra za kulturu “Rudar”.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Izvor: grad Mursko Središće

Ostavi komentar