Danas svoj imendan slave Valerija i Doroteja!

Prema Katoličkom imendanskom kalendaru imendan slave Valerija i Doroteja!

Valerija je žensko ime latinskog porijekla izvedeno od riječi “valerianus” i ima značenje – ona koja je jaka, snažna, zdrava. Valerija je jedno od češćih imena (među prvih 500) u Hrvatskoj, gdje danas živi preko dvije tisuće ovakvih imenjaka.
Doroteja ili Dorotea pak potiče iz grčkog Dorotheos “doron” u značenju dar, poklon + theos u značenju Bog. Ima isto značenje kao i ime Teodora – dar božji.

Ostavi komentar