Danas slave imendan Robert, Roberta i Roberto!

imendnan robert

Prema hrvatskom katoličkom kalendaru imendan slave osobe koje nose imena Robert, Roberta i Roberto.

Ime Robert dolazi s njemačkim stanovništvom u naše krajeve. Skraćenica je imena Rodebert i još starijeg oblika Hroudperaht. Sama je riječ sastavljena od starovisokonjemačkih riječi hrod, hroud, hroth – slava i beraht – sjajan, slavan. Ime ima i gornjonjemački oblik Ruprecht; također Rupert. Ženski oblik ovog imena je Roberta. Iz ovog imena izvedeno je ime Roberto, Robertin.

Izvor: Knjiga imena

 

Ostavi komentar