Centar 112 potpao pod MUP, nažalost do daljnjeg bez jutarnjih izvješća

centar 112
Ilustracija

Iz Centra 112 izvijestili su danas da do daljnjeg više neće slati redovna jutarnja izvješća s kojima smo javnost informirali o važnim događajima kada je u pitanju sigurnost koje su dali na postupanje dežurnim službama: policiji i vatrogascima. Nadamo se da će ona nakon usuglašavanja u sklopu MUP-a ipak opet biti dostupna javnosti.

Evo njihovog kratkog priopćenja:

“Državna uprava za zaštitu i spašavanje je od 1. siječnja 2019. godine, kao ustrojstveni oblik, prestala postojati te se integrirala u Ministarstvo unutarnjih poslova.

U cilju usuglašenog postupanja i međusobne razmjene podataka operativnih Centara te do donošenja Upute kojom će se definirati nadležnosti prilikom međusobnog postupanja i izvješćivanja javnosti Županijski centar 112 Čakovec neće više slati jutarnja izvješća”.

Ostavi komentar