Čakovečki vatrogasci na otoku Ugljanu

Međimurci spremni za pomoć Kukljici

Kao i svake godine, krenule su redovne godišnje dislokacije vatrogasaca.

Dislokacijom se osigurava adekvatna oprema i broj ljudi u slučaju tehničkih ili većih intervencija nekog mjesta s većom incidencijom požara. 

Javna vatrogasna postrojba Čakovec (JVP Čakovec) temeljem zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, dislocirana je na području Dalmacije, odnosno na otoku Ugljanu u mjestu Kukljica. 

Svake godine JVP Čakovec šalje prvu smjenu ljudi s proglašenjem početka požarne sezone. Tim čine tri vatrogasca iz JVP-a Čakovec ili dva vatrogasca JVP-a Čakovec i jedan član DVD-a iz područja Međimurske županije. 

Ove godine, prva smjena bila je 25. lipnja, a u timu su bila tri profesionalna vatrogasca iz JVP-a Čakovec. Oni su Marijan Kovačić, Dražen Novosel i Renato Novak. 

Smjena je trajala do 9. srpnja te je nakon njih na istu lokaciju krenuo idući tim.  U timu druge smjene su Rajko Bogdan i Renato Matoša iz JVP-a Čakovec te član DVD-a Mursko Središće Stjepan Mesarić.

Mladen Kanižaj, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, rekao je kako su vatrogasci na dislokacije krenuli autocisternom i zapovjednim vozilom te da se kroz redovnu dislokaciju izmijeni čak 6 smjena vatrogasaca. Svaka smjena na dislokaciji ostaje 15 dana, a dislokacije traju do kraja rujna. 

Vatrogascima želimo puno uspjeha i što manje požara!

Ostavi komentar