Bura oko stanja u bolnici ne prestaje oglasio se i Dražen Krištofić, pročelnik Službe kirurških djelatnosti

dr Dražen Krištofić
Dražen Krištofić, pročelnik Službe kirurških djelatnosti, na slici prvi s desne strane

Dražen Krištofić, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec. abdominalne kirurgije priopćenjem se obratio u javnost nakon bure koju je izazvao Goran Kozjak, vijećnik HDZ-a i bolnički kirurg govoreći iz svog ugla o stanju u bolnici. Evo što je na stanje u bolnici kaže Dražen Krištofić, pročelnik Službe kirurških djelatnosti:
-Obraćam Vam se ovim putem kao pročelnik Službe kirurških djelatnosti i kao član Upravnog vijeća ŽBČ (predstavnik liječnika u Upravnom vijeću), a u svezi istupanja kolege dr. Gorana Kozjaka na sjednici skupštine Međimurske županije dana 11.02.2021. godine. Na istoj je kolega iznio razne podatke u svezi djelovanja i poslovanja Županijske bolnice Čakovec, koje sam u dva navrata preslušao na službenom linku i ovim ću putem ukratko demantirati iznesene podatke činjeničnim stanjima a u svezi funkcioniranja kirurških djelatnosti.
1. Dr. Kozjak je pred cjelokupnom javnosti iznio podatak da broj operiranih pacijenata s područja Međimurske županije, a vezano uz ranije istupe dr. Dubravke Kapun, pada sa nekadašnjih 90% pacijenata iz naše Županije koji se operira u matičnoj ustanovi, na sada “jedva 40% operiranih”pacijenata s područja Međimurske županije koji je operiran u ŽBČ. Navedeni podatak naprosto nije istinit i kolega svjesno manipulira cjelokupnu javnost Međimurske županije. Potpuno točan podatak bio bi da se u cijelosti prikažu fakture HZZO-a o vrstama usluga koje su izvršene pacijentima s područja naše Županije te se time argumentira vrlo teška optužba na račun svih djelatnika ŽBČ.
2. Dr. Kozjak je pred cjelokupnom javnosti izjavio da je tijekom 2018. godine, za vrijeme mandata bivšeg ravnatelja dr. Grudića, bilo obavljeno 500 operacija više nego 2019. godine. Naprosto se radi o vrlo teškoj optužbi. Izvršio sam uvid u operacijske protokole te je nedvojbeno vidljivo da je kirurški operativni program tijekom 2019. godine doživio značajno unapređenje uvođenjem više postupaka kroz program Jednodnevne kirurgije (JDK) što je tendencija u svim razvijenim zemljama. Činjenica je da je 2018. godine kroz cjelokupni operativni program (hospitalizirani pacijenti i JDK) obavljeno 3051 DTS postupaka, a tijekom 2019. godine 3155 DTS postupaka.
3. Dr. Kozjak je zatim iznio podatak da su se operacije odgađale tijekom 2020. godine jer je od “10 anestezioloških lijekova bilo samo 2″. Kao voditelj Operativnog trakta i Pročelnik službe kirurških djelatnosti nije mi poznati NITI JEDAN slučaj odgađanja operativnog zahvata radi nedostatka lijekova.
4. Dr. Kozjak zatim izjavljuje da pacijenti koji su tijekom poznate pandemije COVID-19 bili
predbilježeni za operativne zahvate masovno odustaju od istih ” jer se ne žele operirati u ŽBČ, od 4 naručena pacijenata 3 odustaju”, istina je sljedeća. Kirurgija ŽBČ ima na listi čekanja 131 pacijenata koji su prethodno predbilježeni za operativni zahvat (11. mjesec 2020.,12. mjesec 2020., te 1. mjesec 2021.) te su pacijenti bili usmeno kontaktirani o reaktivaciji operativnog programa. Samo 2 pacijenta su iz svojih osobnih razloga (strah zbog pandemije COVID-19) odustali od operativnog zahvata, svi ostali pacijenti na isti pristaju.
5. Dr. Kozjak navodi probleme kod “naručivanja hitnih bolničkih pacijenata za MR”. Kao
pročelniku službe kirurških djelatnosti nije mi poznat niti jedan jedini slučaj da stacionarnom pacijentu kojem je bio potreban hitan MR bilo kojeg dijela tijela isti nije bio učinjen na Odjelu kirurgije ŽBČ. Optužba bez i jednog jedinog argumenta i dokumentiranog slučaja.
6. Na optužbe i paušalne ocjene navedenog kolege o “lošim međuljudskim odnosima” zaposlenju kolega protiv kojeg se vode sudski procesi”, “rukovoditeljima poltronima” i drugim krajnje vulgarnim rječnikom za jednog akademski obrazovanog građanina neću uopće trošiti riječi.
Mišljenja sam da je krajnje vrijeme da nadležna tijela Hrvatske liječničke komore poduzmu
odgovarajuće mjere.
Pročelnik Službe kirurških djelatnosti
Dražen Krištofić, dr.med. spec. opće kirurgije,
subspec. abdominalne kirurgije

Ostavi komentar