Branitelji Gornjeg Mihaljevca načelniku: Moraju li se poštovati hrvatski zakoni?

Goran Lovrec
Načelnik Goran Lovrec

U našu redakciju stiglo je otvoreno pismo za načelnika općine i općinsko vijeće Gornjeg Mihaljevca koje potpisuje društvo branitelja Domovinskog rata i njegov predsjednik Željko Tomašić, umirovljeni pukovnik.

Pismo prenosimo u cijelosti.

Moraju li se poštovati hrvatski zakoni?

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001) još iz 2001. godine pa sve do danas je propisano da su mjesni odbori pravne osobe. Statut Općine Gornji Mihaljevec od 29.01.2019 određuje da su to mjesni odbori: Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec. Ujedno je određeno sukladno zakonu da je Mjesni odbor pravna osoba.

Pitamo javno načelnika općine Gornji Mihaljevec i općinsko vijeće zašto se ne poštuje Zakon i Statut te nijedan od navedenih mjesnih odbora nema pravnu osobnost?

Statutom Općine može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora. U tom slučaju sredstva za obavljanje poslova povjerenih poslova se osiguravaju u proračunu općine.

Nadalje, Statutom je određeno da prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće (ne znamo postoji li ta Odluka), te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba, što je nemoguće ostvariti jer mjesni odbori nemaju pravnu osobnost.

Mjesni odbori za svoj rad odgovaraju načelniku Općine, a sadašnjem načelniku općine Gornji Mihaljevec ovo je treći mandat, te je zabrinjavajuće ignoriranje hrvatskih pozitivnih propisa. Zabrinjavajuće je i da su građani povjerili na izborima treći mandat za kršenje hrvatskih pozitivnih propisa.

Mi branitelji smo se borili za pravnu i pravednu državu te se ne možemo miriti s anarhijom i samovoljom ljudi na vlasti i tražimo da se i u Općini Gornji Mihaljevec poštuju propisi i zakoni.

VETERAN – društvo branitelja Domovinskog rata

umirovljeni pukovnik, Željko Tomašić

 

Ostavi komentar