BIOINSTITUT: Izravno se brinemo o zdravlju životinja, ali neizravno o zdravlju ljudi

Spektar aktivnosti koje obavlja Bioinstitut nevjerojatno je širok i vrlo stručan i ustvari usko vezan uz zdravlje ljudi

Zoonoze su zarazne bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama. Veterinari su po prirodi svoga zvanja uključeni u načine njihovog sprječavanja i širenja među životinjama i među ljudima

Na samom početku ovoga obraćanja želimo zahvaliti uredništvu Međimurskih novina što su nas pozvali  da napišemo nekoliko riječi u, za nas sve zajedno, posebnoj situaciji. Nećemo upotrijebiti izraz izazovnoj jer je političko uobličenje iste riječi toliko već prisutno da bi ona na taj način posve izgubila smisao. Nismo samo pozvani da napišemo nekoliko riječi o spomenutoj situaciji uzrokovanoj virusom SARS Cov-2 i bolesti koju ona uzrokuje COVID-19, već da napišemo nekoliko riječi i o našem poduzeću, a koliko ćemo uspjeti u tome, u prikazu nečega prirodom nametnutog i nečega o čemu se vodi sustavna briga marljivih ljudi 71 godinu, nastojat ćemo pokušati.

Možda bi inicijalno trebalo prikazati i svjetsku ekonomsku krizu koja je okončana prije nekoliko godina i koja je zasigurno imala utjecaj na hrvatsko, ali i međimursko gospodarstvo u cjelini. Na globalnoj razini je počela 2007. godine, a na Republiku Hrvatsku se reflektirala 2008. godine. Početak je bio u SAD-u, u najmoćnijoj svjetskoj ekonomskoj sili, kao slom tržišta hipotekarnih kredita koji je prouzročio povećanu nezaposlenost, smanjenje stranih investicija, smanjenje svjetskog bruto proizvoda i još mnogih drugih negativnih posljedica po gospodarstvo. Zbog spomenutog, došlo je do pada vrijednosti na svjetskim burzama i do sloma nekih od najvećih financijskih institucija. Na financijski krhku Hrvatsku se kriza vrlo brzo „primila“. U to vrijeme nezaposlenost je bila viša od 20 % (2012.), bili smo zemlja s velikom stopom zaduženosti, visokim dugom i s financijskim problemima koji su postojali i prije krize. Nije značajno drugačije niti sada u vrijeme ove aktualne pandemije, ali ilustracije radi spominjemo tadašnje okolnosti. I mislili smo da je gotovo, da je ekonomska kriza prošla, ali nekoliko godina poslije cijeli svijet je zadesila kriza koju još uvijek ne nazivamo ekonomskom, nego zdravstvenom, ali s posljedicama koje se događaju i koje će se u perspektivi dogoditi bit će zasigurno i značajna ekonomska kriza.

Bioinsitut d.o.o. (tadašnja Veterinarska stanica Čakovec) je osnovan 1949. godine u Ulici Ruđera Boškovića u Čakovcu. U svom sastavu je imala i veterinarske ambulante u Murskom Središću, Gornjem Mihaljevcu i Štrigovi. Sam početak djelatnosti je obilježavao veterinarsku kurativu i preventivu, a s vremenom je pokrenut i uzgoj životinja za ljudsku prehranu. Uzgajale su se svinje, goveda, a posebice perad koja je u devedesetima ostala kao proizvodni prioritet Veterinarske stanice Čakovec.

1997.godine iz strukture Veterinarske stanice Čakovec izdvaja se zasebno poduzeće Pipo d.o.o., a Veterinarska stanica Čakovec ostaje tada isključivo s onom uslužnom djelatnošću, upravo kako je i počela. Veterinarska stanica Čakovec 2000. godine jedan udio Pipa d.o.o. prodaje Perutnini Ptuj d.o.o., a 2005. u cijelosti.

Prošle godine smo obilježili 70 godina postojanja Bioinstituta i prikazom njegove povijesti u vašem cijenjenom listu, istu nećemo ponavljati, nego ćemo se usredotočiti na stvari koje se događaju u ovome trenutku.

U Bioinstitutu radi 121 djelatnica i djelatnika, a po samoj prirodi zaposleničke strukture okrenuti smo profesijama prirodnih znanosti: doktori veterinarske medicine, magistri inženjeri prehrambene biotehnologije, fizike, kemije, biologije, sanitacije, kemijskog inženjerstva te prvostupnici inženjeri prehrambene biotehnologije i agronomije. Spominjemo to iz razloga što su veterinari po prirodi svoga zvanja uključeni u načine sprječavanja, širenja i rasprostranjivanja bolesti kako među životinjama tako i onih koje su zajedničke ljudima i životinjama. I upravo te zarazne bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama zovemo – zoonoze.

Oko 60 % infektivnih bolesti u ljudi spadaju u zoonoze, znači da se pojavljuju i u životinjskih vrsta. Veliki je broj životinja koje nose koronavirus pa je tako koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prisutan u deve, dok je SARS prisutan u cibetke (Paguma larvata) – porodice mačkolikih zvijeri, a prisutan je i u šišmiša (Chiroptera). I upravo te dvije prethodno spomenute životinje se spominju u izvorno nastaloj bolesti koronavirusa uzrokovanoj SARS CoV-2 u Wuhanu. Opet se radi o zoonozi, bolesti koja je zajednička ljudima i životinjama. Najnovija istraživanja od prije nekoliko dana govore o prijenosu virusa SARS CoV-2 na kune u Danskoj i ponovnog vraćanja (ali ovaj put dodatno mutiranog virusa) na ljude. Taj mutirani virus je po ljude još opasniji, ali nemamo znanstvene članke o spomenutom pa ga stavljamo u područje dodatnog opreza. Pišemo ono o čemu se današnja znanost slaže, a u druga područja koja nemaju takav predznak, nećemo niti ulaziti.

Spomenut ćemo u vrlo kratkim crtama nekoliko aktivnosti koje se obavljaju u Bioinstitutu po pitanju zoonoza, ali i drugih aktivnosti koje neizravno djeluju na zaštitu zdravlja ljudi.

Krenimo s laboratorijskim ispitivanjem Salmonella vrsta (zoonoza) u mikrobiološkom laboratoriju Bioinstituta  koje se s mesa zaraženih životinja i konzumacijom istog prenosi na ljude. Salmonela u ljudi izaziva gastroenteritis, lokaliziranu izvancrijevnu infekciju, bakterijemiju i asimptomatsko kliconoštvo. Zatim, utvrđivanje invazije parazitom Trichinella spiralis nakon uzimanja uzorka mesa od strane službe za veterinarske preglede i kontrole Bioinstituta sa svinje nakon klanja (isto je zoonoza). Naravno da je trihineloza vrlo poznata, posebice nakon konzumacije svinjskih kobasica kojima nije pregledana prisutnost parazita Trichinelle spiralis.

Služba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Bioinstituta obavlja sustavnu dezinfekciju Odjela za infektologiju Županijske bolnice Čakovec u ovo vrijeme pandemije. Svakodnevno su izloženi velikoj mogućnosti infekcije, ali korištenjem zaštitne odjeće, dosadašnjeg iskustva te povećanog opreza zadaću ispunjavaju vrlo uspješno.

Veterinari na farmama obavljaju dijagnostiku prisutnosti bakterija uzročnika tuberkuloze Mycobacterium tuberculosis u goveda kako ne bi došlo do prenošenja tuberkuloze na ljude putem mlijeka. Zatim bjesnoća, koja se može pojaviti u čovjeka nakon ugriza necijepljenih pasa ili nekih drugih toplokrvnih životinja i koja je još uvijek neizlječiva. Prvi postupak dijagnoze na prisutnost virusa bjesnoće postavlja se trokratnim pregledom pasa i promjena njegova ponašanja u našoj ambulanti za kućne ljubimce.

Laboratorijskim ispitivanjima dolazimo do podataka je li neka hrana (životinjska ili biljna) zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju. Za svaki parametar je propisana maksimalno dozvoljena koncentracija (MDK) koja se ne smije prijeći jer tada postaje opasna po ljudsko zdravlje. Pesticidi prilikom neadekvatne uporabe, odnosno prilikom njihovog povećanog unošenja u ljudski organizam su u stanju prouzročiti značajne posljedice na reproduktivne organe žene uzrokujući sindrom policističnih jajnika, razvoj benignih i malignih tumora reproduktivnih organa te uzrokujući neplodnost. Također vrlo slično djeluju i na reproduktivne organe muškaraca uzrokujući lošu kvalitetu spermija, smanjenu količinu testosterona i neplodnost također.

Ovo su samo neki od pokazatelja upravo onakvih kakve smo stavili u naslov ovoga teksta, o zdravlju životinja brinemo izravno, a o zdravlju ljudi neizravno.

Kao sve odgovorne tvrtke pridržavali smo se od prvoga dana tri osnovna epidemiološka postulata da se ne bi dogodila infekcija koronavirusom: držanje distance, nošenje zaštitne maske te higijena ruku. Za infekciju koronavirusom, koji se uglavnom prenosi kapljičnom infekcijom, zahtjevnost od strane liječnika epidemiologa i liječnika infektologa nije bila velika i za nas je bila dovoljna da bi je se pridržavali.

Od 121 djelatnice i djelatnika 50 % je visokoškolsko obrazovanih sa zaposleničkom strukturom koju smo već prije napomenuli. Imamo 6 doktora znanosti i 10 sveučilišnih magistara što nam otvara veliki put u nova poslovna iskušenja. Najveća smo veterinarska organizacija u Republici Hrvatskoj i jedan od vodećih privatnih laboratorija. Svojim laboratorijskim uslugama smo prisutni već nekoliko godina na području Republike Slovenije, a 2019. smo na isti način krenuli s pružanjem usluga u Republici Austriji. ZNANJEM STVARAMO SIGURNOST, naša je krilatica. Ona je zaslužena radom, školovanjem, edukacijom, velikom odgovornošću, to je krilatica kojoj drugi vjeruju – što je najveća stečevina.

Željeli smo se ovim tekstom dotaknuti ekonomske krize 2008. – 2012., pandemije s kojom živimo i koja nije „stranac“ u našemu poslovanju samo bez budućeg lockdowna, opisati na nešto drugačiji način poslovanje Bioinstituta i prikazati našu skrb o zdravlju životinja i zdravlju ljudi koja i jest naša okosnica.

Sam naziv vašeg cijenjenog priloga „Mačka međimurskog gospodarstva“ podrazumijeva sposobnost te životinje da bude vješta u svakome trenutku vlastitog postojanja i da odoli svim neželjenim preprekama. Sigurni smo da je takvih poduzeća u Međimurju napretek, naravno, i mnogi oni koje se u ovom serijalu neće pojaviti. Stoga Međimurje ima status vrlo vrijedne i odgovorne županije, u poslovnom smislu vrlo dobro prihvaćene o čemu govore i naša osobna iskustva.

Ako pripadate nekoj od vlasničkih ili rukovodećih struktura u sastavu poduzeća, financijsko ostvarenje poslovnih rezultata nikada ne bi trebalo staviti u primarnu funkciju. U primarnu funkciju treba staviti zaposlene ljude jer će tada i ona prvotna zamisao biti puno lakše ostvariva. Upravo ovom rečenicom želimo zahvaliti svim djelatnicima Bioinstituta jer uz njih je svaka poslovna zamisao u svojoj ostvarivosti puno jednostavnija. Kada zaposleni ljudi gledaju dalje od postojećih mogućnosti i kada idu u ostvarivanje neke zamisli prije nego što je ona savršena ne znajući u konačnici njen učinak, tada je to jako dobro, izvrsno.


Osnovna djelatnost: veterinarska i zdravstvena djelatnost

Godišnji promet: nema podatka

Broj zaposlenih: 121

Starost brenda: 71 godinu, od 1949.

Kontakti:

Čakovec, Rudolfa Steinera 7

T: +385 40 391 480

F: +385 40 391 488

M: [email protected]

www.bioinstitut.hr

Ostavi komentar