Doktori koji rade ovu subotu!

DOKTORI KOJI RADE OVU SUBOTU 15.6.

Čakove

Marta Domljanović

Poliklinika Medikol, Prešernova bb, tel. 040/391-777

Franjo Carović

I.G. Kovačića 1e, tel. 040/312-445

Nina Knežević

I.G. Kovačića 1e, tel. 040/310-257

Dora Goričanec

G. Kovačića 1e, tel. 040/311-917

Donji Kraljevec

Željko Kovač

Čakovečka 5, tel. 040/655-170

Donji Vidovec

Marija Haramija Strbad

Končara 7, tel. 040/615-006

Macinec

Dom zdravlja-Tim bez nositelja

Glavna 26, Macinec, tel. 040/858-475

Mursko Središće

Slobodan Oluić

Nazora 19, tel. 040/543-414

Prelog

Lidija Vidović Zvonar

P. Krešimira IV 7, tel. 040/646-860

Pribislavec

Tamara Sokač

Radić 47, tel. 040/361-012

Sveti Martin na Muri

Ivana Babić

Glavna 48, tel. 040/868-200

ORDINACIJA POSEBNOG DEŽURSTVA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec, prema rasporedu: subotom od 15:00 sati do 20:00 sati, a nedjeljom, blagdanom i praznikom od 08:00 sati do 20:00 sati. Također je obavezno svoj dolazak najaviti telefonom: 040/372-301.

 

DEŽURNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE radi nedjeljom, praznikom i blagdanom od 08:00 sati do 18:00 sati, na adresi: Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1E (2. kat). Obavezno je prije dolaska telefonski se čuti s dežurnim liječnikom dentalne medicine na broj telefona: 040/372-311.

 

xxx