Ivan i Toma danas slave svoj imendan

Prema katoličkom kalendaru 22. lipnja imendan slave Ivan Fisher i Toma M.

Ivan je slavensko muško ime. Potječe od hebrejskog koje je u slavenske jezike došlo preko latinskog oblika Iohannes izvedenog grčkog Ιωαννης (Ioannes). Iako izvorno židovsko, širenjem kršćanstva to se ime proširilo i na brojne ne-Židove. To ime je često među brojnim narodima i jezicima. Ime Ivan nose 23 sveca katoličke Crkve.

Toma je varijanta imena Tomas. Toma je muško ime aramejskog porekla. Korijeni su mu u riječi Teomo (תום) i ima značenje blizanac.

Ostavi komentar