Teodor i Teodora danas slave imendan

Prema katoličkom kalendaru 22. travnja imendan slavi Teodor. 

Ime Teodor potiče iz grčkog imena Theodoros. Theos znači Bog dok doron znači dar, ili iz starohebrejskog Ionathan u značenju dar Božji. Nosili su ga dva nikejska cara i tri despota. Po narodnoj tradiciji nadjevalo se djetetu koga su roditelji dugo i željno očekivali pa ima ga napokon Bog dao na dar. Ženski oblik ovog imena je Teodora.

Ostavi komentar