Muče vas komarci? Evo kako da ih se riješite!

komarci

Dolaze nam topliji dani, a s njima će brojnost i aktivnost komaraca postajati sve veća. Obilne kiše pogoduju stvaranju legla komaraca u prirodi. Osim različitih većih i manjih voda stajaćica u prirodi, brojna legla nastaju u našim dvorištima i vrtovima.

Razvoj komaraca
Komarci se razvijaju u vodi. Ovisno o vrsti, mogu se razvijati u čistim i onečišćenim vodama, raznolikim prirodnim staništima i staništima koja su nastala utjecajem ljudi. U proljeće se najprije pojavljuju vrste koje se razvijaju u šumskim područjima i na poplavnim površinama. S dolaskom toplijih dana i uz prisutnost dovoljne količine vode u okolišu, postaju aktivna legla komaraca u naseljima. Stoga je broj komaraca oko nas posljedica prisutnih uvjeta potrebnih za njihov razvoj, prije svega količine vode i temperature. Na brojnost komaraca utječu i mjere koje se poduzimaju u njihovu suzbijanju.

Prirodna legla komaraca mogu postati: poplavne površine, kanali s vodom, lokve nastale nakon kiše, stajaćice bez prirodnih neprijatelja ličinki komaraca, voda u dupljama drveća, mirni dijelovi tekućica.

Umjetna legla komaraca su raznolika i brojna, nastaju kao posljedica ljudske aktivnosti: otvorene posude s vodom u dvorištima i vrtovima (kante i bačve), različiti predmeti u dvorištu i u okolišu u kojima se nakuplja kišnica, gume na otvorenome, začepljeni slivnici i oluci, vaze na grobljima, voda u pliticama lonaca za cvijeće, nakupine vode na nepropusnim podlogama, odbačen krupni otpad, neodržavana jezerca i fontane te različite druge nakupine vode.

Raznolikost vrsta komaraca u svijetu je velika. Više od 3000 vrsta nastanjuje raznolika područja, od vrućih tropskih do hladnih sjevernih predjela. U Hrvatskoj su do sada pronađene 52 vrste komaraca, na području grada Zagreba 31. Zbog sve veće trgovine robama i uslugama u svijetu te globalizacije općenito, rasprostranjenost mnogih vrsta komaraca se mijenja.

Posljednjih 15 godina u Hrvatskoj je prisutan tigrasti komarac (Aedes albopictus), invazivna vrsta koja se brzo razmnožava i lako se udomaćuje na područjima gdje je tek prenesena. Vrsta je udomaćena u priobalnoj Hrvatskoj, otocima, na području grada Zagreba i Zagrebačke županije te na drugim manjim područjima kontinentalne Hrvatske. Razvija se u raznolikim umjetnim leglima, a za razvoj joj je potrebna jako mala količina vode. Za razliku od većine vrsta na našem području koje su najaktivnije u predvečer i ranojutarnje sate, tigrasti komarac bode tijekom cijelog dana.

Zaštitimo se od uboda komaraca: 

Zaštititi prozore i vrata mrežama za kukce i zavjesama, postaviti mreže iznad kreveta i dječjih kolica.

Pri boravku u područjima gdje je velik broj komaraca nositi odjeću svijetlih boja, duge rukave i duge hlače.

Koristiti sredstva koja odbijaju komarce (repelente), pridržavati se uputa za njihovo korištenje.

Prije putovanja u zemlje izvan Hrvatske posjetiti Centar za cijepljenje i prevenciju putničkih bolesti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i savjetovati se sa specijalistom epidemiologije. Više informacija potražiti na www.stampar.hr.

Suzbijanje komaraca

Razvojni ciklus komaraca na ljetnim temperaturama traje 5 do 7 dana, što znači da se u okolišu stalno razvijaju nove jedinke komaraca. Česte kiše uz visoke temperature pogoduju stvaranju brojnih legla komaraca u okolišu, a važnu ulogu imaju brojni građani koji vrlo često radi nepažnje, nemara i neznanja svojim svakodnevnim aktivnostima stvaraju legla komaraca u dvorištima i vrtovima.

Ako Vam tijekom ljeta dosađuju tigrasti komarci, potrebno je pažljivo pregledati dvorište i pokušati pronaći legla komaraca. Tigrasti komarci najčešće lete u okolini mjesta gdje su se izlegli.

Građani svojim svakodnevnim aktivnostima i ponašanjem mogu značajno utjecati na smanjenje broja komaraca u svojem okruženju. Potrebno je ukloniti vodu koja može postati leglo komaraca.

Kako?
• Ukloniti nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, staklenke, igračke, odbačene predmete, automobilske gume te druge vrste posuda.

• Redovito (jednom tjedno) prazniti ili mijenjati vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu.

• Spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom.

• U vaze za cvijeće na grobljima staviti pijesak ili zemlju, prirodno cvijeće zamijeniti umjetnim.

• Propisno odlagati krupni otpad.

• Održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca i fontane.

• Održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (krovni oluci, ulični slivnici, kanalizacija).

• Folije (cerade, tende i sl.) postaviti na način da u njima nije moguće zadržavanje vode.

• Propisno držati gume u vulkanizerskim dvorištima:

– redovito uklanjati gume koje se ne koriste

– prazniti vodu iz guma, gume slagati u obliku piramide i prekriti ih nepropusnom folijom tako da se na foliji ne zadržava voda.

• Održavati septičke jame, držati ih propisno zatvorene.

• Održavati zelene površine, uređivati vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci.

Za mirniji i zdraviji život bez komaraca važno je sudjelovanje svakog pojedinca!

U težnji za mirnijim i zdravijim životom, potrebno je izbjegavati ubode komaraca te se odgovorno ponašati tako da ne pogodujemo njihovu razvoju.

Članak pripremili: Služba za epidemiologiju, Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Izvor: Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Ostavi komentar