Imendan slave Elizabeta, Lino i Lina

Elizabeta, Lino, Lina slave imendan

Danas imendan slave Elizabeta, Lino i Lina.

Elizabeta je vrlo staro ime, rašireno po cijelome svijetu, a porijeklo vuče iz Biblije, ali i iz hebrejskog jezika. U Bibliji, Elizabeta je bila majka Ivana Krstitelja, a u hebrejskom jeziku, ime Elizabeta dolazi od riječi Elišeba – Eli znači Bog, a šeba znači sedam – u značenju Bog je savršenost, Bog je sedmica, Bog je zakletva.

Sedam je sveta brojka kojom su se tada zaklinjali, a ima i simboličnu vrijednost, pa u tom u smislu ime Elizabeta znači Bog je sreća. Preko grčke varijante Elisábet pa sve do latinske varijante Elisabeth, dolazi i do našeg oblika Elizabeta.

Lino je muško ime arapskog porijekla. Značenje imena je: nježan, blag, popustljiv, mekan. Ženski oblik ovog imena je Lina.

Ostavi komentar