Imendan danas slave Ema i Marta

Prema katoličkom kalendaru 19. travnja imendan slave Konrad, Ema, Rastislav i Marta. 

Ime Ema potiče od njemačkog Emma, što je skraćenica od Emengard, Emenhild i dr. U osnovi je starovisokonjemački irmin u značenju velik, sveobuhvatan. Drugi oblik ovog imena je Emma.

Ime Marta je grčko sirkiskog porijekla. Potiče iz grčkog Martha, a izvornog je iz sirijskog porijekla iz riječi mara u značenju gospodarica, gospođa.

Ostavi komentar