Ema, Agneta i Janja slave imendan

Ema, Agneta, Janja su današnje godovnjakinje

Ema, Agneta i Janja danas imaju imendan. Evo što znače njihova imena.

Ema kao i ostala veoma kratka imena, često se tumači kao skraćenica ili ime od milja, nekog drugog dužeg imena kao što je Emilija ili Emina.

No Ema je i vrlo staro samostalno ime. Dolazi iz  germanskog jezičnog korijena i znači prekrasna, velika, moćna, božanska. Emma je i nezavisna kratka forma imena koja počinju s Erm ili Irm, kao što je Irmgard. Germanski ermen znači cjelina, sveobuhvatna.

Agneta je ime latinskog korijena od riječi Agnus i znači janje. Izvorno ime dolazi od grčkog Hagnos što znači čista, sveta.

Janja je oblik imena Ines tj. oblik izvornog imena Agneza. Grčkog je porijekla od riječi Hagne i znači čistа, nevinа. Izvedeno iz latinskog, ime znači jagnje. Postoje i tumačenja po kojima ovo ime vаrijаntа imenа Anа i znači u milosti božjoj.

Danas je po katoličkom kalendaru i sv. Servacije, drugi od tri Ledena sveca: Pankracije Servacije i Bonifacije, čiji se imendani slave u svibnju od 12. do 14. svibnja.  Prema pučkoj predaji ili iskustvu slago proljetno vrijeme nastupa tek nakon hladne Sofije, 15. svibnja.

 

Ostavi komentar