Danas se slave Marija Majka Crkve, Beda Časni, Grgur VII i Sveti Urban

Marija Majka Crkve, Beda Časni, Grgur VII, Sveti Urban slave se na današnji dan

Na današnji dan slavi se Marija Majka Crkve, Beda Časni, Grgur VII i Sveti Urban.

Imendan imaju Marije rođene na taj dan,jer se Marija Majka Božja na različite datume slavi na razne načine.

A imendan imaju i Beda, Grgur i Urban po ovim svecima čiji je danas god.

Beda Časni je bio pravo čudo svetosti i učenosti svojeg vremena i njome je zadužio ne samo svoju domovinu Englesku, već i cijelu Crkvu. Živio je na prijelazu sedmog u osmo stoljeće. Nadimak Časni nosi uistinu zasluženo. Umro je 26. svibnja 735. Crkva ga je uvijek mnogo cijenila, a papa Lav XIII. proglasio ga je i naučiteljem Crkve.

Grgur VII., sv. (redovničko ime Hildebrand), papa od 1073. do 1080 bio je pokretač i nositelj tzv. grgurovske (gregorijanske) reforme u srednjovjekovnoj zapadnoj Crkvi, koja se zauzimala za duhovnu obnovu i slobodu Crkve od svjetovne vlasti. Odlučno se borio protiv simonije, kršenja celibata i laičke investiture. Zahtijevao je svoj suverenitet nad svjetovnim vlastima u svim kršćanskim zemljama. Tako je i kralj Zvonimir položio prisegu papi prigodom svoje krunidbe 1075.

Slaveći danas svetog Urbana, slavimo zapravo tri sveca toga imena. Osim pape Urbana djelovao je onih dana i sveti biskup Urban koji je umro mučeničkom smrću za vladavine cara Decija (249-251), a pokopan je u Kalistovim katakombama. Zbog istovjetnosti imena štovanje dva rimska Urbana spojilo se s vremenom u jedno. Kasnije im se pridružilo i štovanje još jednog svetog Urbana, biskupa iz francuskog grada Langresa, koji je živio u IV. stoljeću. U IX. stoljeću sjećanje na tri sveta Urbana, dva rimska i jednog francuskog, već se spojilo se u jedno, a vuče svoje korijene iz alzaških vinorodnih krajeva (Erstein). Potom se to štovanje raširilo na Francusku i Njemačku te na mađarske, hrvatske, slovenske, slovačke, češke i poljske krajeve. Svetog Urbana zazivaju protiv gromova, oluja, mraza, sparine, alkoholizma, nametnika, a slavi se u vinorodnim krajevima kao zaštitnik grožđa, vina, vinogradara, vinara, vinograda, bačvi i bačvara te mnogih naselja, župa, crkvi i kapela diljem Europe, svijeta i hrvatskih krajeva: Sveti Urban kod Štrigove, Gornja Reka kod Jastrebarskog, Plešivica kod Jastrebarskog.

Ostavi komentar