Danas imendan slavi Goran

Prema katoličkom kalendaru 21. travnja imendan slave Anzelmo i Goran.

Ime Goran je slavensko muško ime, u značenju brđanin, planinac, rasprostranjeno na govornom području Južnih Slavena. Goran je ime koje se najčešće koristi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Ženski oblici ovog imena su Gorana i Goranka.

Ostavi komentar