Danas imendan slave Eva, Tea, Benjamin, Vladimir i Urban!

Danas prema katoličkom kalendaru, 19. prosinca imendan slave Eva, Tea, Benjamin, Vladimir i Urban! Svima koji danas slave svoj imendan želimo sretan imendan!

Vladimir je domaće ime složeno od slavenskih imena „vladati“ i „mir“ odnosno vladati u miru. U osnovi ime sadrži „mir“ koja je veoma zastupljena u slavenskim imenima. Vladimir je vedar, ljubazan, inventivan i razgovorljiv.

Eva je ime hebrejskog porijekla, ime prve žene u Bibliji. Značenje imena dolazi od hebrejskog Hawwa u značenju živo biće. Eva je vesela, ambiciozna i ekspresivna osoba.

Urban je ugodan, razborit, nasmijan i buntovan!

Tea je žensko ime grčkoga porijekla. Dolazi od grčkog thea sa značenjem božica. Označava aktualne, talentirane i ekspresivne osobe.

Benjamin je ime starohebrejskog porijekla. Značenje imena je „sin desne ruke“ ili „sin juga“, također i „sin sreće“. Benjamin je energičan, jasan, nepristran, bučan i neustrašiv.

Ostavi komentar