Politika zaštite potrošača u rubrici „Crna kronika“

Politika zaštite potrošača u Hrvatskoj koju kreira i vodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, dovela je da toga da se u zaštiti potrošača govori i piše isključivo kroz sadržaje crne kronike. To je logična posljedica tvrdoglavog inzistiranja Vlade RH da resor zaštite potrošača daje Ministarstvu koje je zaduženo za gospodarstvo, te je time stvoren „nepremostiv“ jaz između kupaca (potrošača) i trgovaca. Pri tome, unatoč inicijativama civilnog sektora, da se resor zaštite potrošača povjeri Ministarstvu pravosuđa ili ustroji nezavisno tijelo za zaštitu potrošača, kakvo rješenje ima Europska komisija, gdje je za zaštitu potrošača zadužen sektor „PRAVOSUĐE I POTROŠAČI“. To je služba Komisije nadležna je za politiku EU-a u području pravosuđa, zaštite potrošača i jednakosti spolova.

  Neupitno je da su dugoročni interesi trgovaca i udruga za zaštitu potrošača, isti, a to je „zadovoljan potrošač“ što svojom politikom resorno Ministarstvo opstruira pa čak potencira dvije strane različitog interesa i kroz potrošačku legislativu. 

Time je Ministarstvo gospodarstva u trendu provedbe hrvatske politike, održavanja različitosti ili kako to latinska poslovica kaže „divide et impera“.

Najnovija saga o „međusektorskoj suradnji“ na provedbi politike zaštite potrošača, samo je dodatno organizirano omalovažavanje potrošača koji su se organizirali u udruge za zaštite svoja potrošačka prava. 

Informacije koje se daju od strane resornog Ministarstva o tome gdje se potrošač može žaliti, nije savršeno nikakva pomoć potrošaču, a pri tom se propušta reći da kompliciran put potrošača do pokušaja istjerivanje pravde. Tu činjenicu pokazuje sadržaj zahtjeva za pomoć koje potrošači traže od udruga za zaštitu potrošača. 

U Međimurskoj županiji su do prošle godine postojale dvije udruge za zaštitu potrošača („Međimurski potrošač“ i Društvo „VUKANOVČAR“), a krajem prošle godine osnovana je udruga za zaštitu potrošača „Ovršni ustanak“, što je još jedan u nizu dokaza koliko resorno Ministarstvo brine o potrošačima, kad ima toliko ovršenih da su se organizirali u udrugu, kako bi pokušali zaštiti svoja potrošačka prava i sačuvati svoje ljudsko dostojanstvo kao potrošača.

Neki novi vjetrovi u provedbi politike zaštite potrošača osjećaju se jedino u Međimurskoj županiji, gdje je većina jedinica lokalnih samouprava na čelu s Županijom počela aktivno surađivati s udrugama za zaštitu potrošača na provedbi politike zaštite potrošača. Daleko je to još od idealnog, ali je puno više od bilo koje županije u Hrvatskoj. 

Sada je red na potrošačima, hoće li prihvaćati politiku „slabije strane na tržištu“ koje zagovara resorno Ministarstvo, ili će se učlanjivati u udruge i osnivati nove, kako bi dokazali vladajućima da su potrošači „regulatori tržišta“. Međimurska županija je prva ponudila mogućnost da se glas potrošača čuje.

Ostavi komentar