Zaplakane so plave hadezeove oči…

Bilo je lepo dok je trajalo. Tak bi se to moglo reči ve da je minulo. Najme kaj, 396 Hrvatici i Hrvatov z cele Lejpe naše (a bilo je nekaj i drugih narodnosti, očem reči, manjina) je skorom dva mesece lojsalo od Štrigove (de se još zdavnja rodil sveti Remuš) do Privlake i vabilo naše ljude (čitaj: biračko telo) kaj ruon jim da svojega glasa i tak jim napiše potnoga naloga, očem reči, kupi karto za Brisel za EU parlament. Makar je karta povratna stiska je bila prekprokleto velika. Znali so i oni, znali smo i mi da je čuda zvanih, kak sam rekel 396, a malo jiv je zebranih, sam dvanajst. Tak vam je kak i na sema trkama, čuda jiv beži, ali sam oni nejfletneši dobavlajo želencije. Kak je tua EU predizborna kampanja, predizborno obečuvanje jako dugo trajalo tak so nam ovi zvani saki den se vejč i vejč obečuvali. Sam ak bi se frtalj toga sega kaj so nam obečuvali spunilo prinas v Lepoj našoj bi tekel med i mleko, ali to bi mortik moglo biti ak bi si ovi naši kaj so bili na listekima odišli v Brisel jerbo ovi dvanajst bo se tam zgubilo i teško da bo jiv nešči poslušal, očem reči, v pamet zel. No, drugo leto bode Lejpa naša glavna v Evropi, očem reči, prva med jednakima i unda bodemo meli glavno reč i čuda vejč bodemo vredili. Ali dok mi zazvedimo kaj se moremo kak glavni v EU več nam bode mandat minul i nikaj se, spominka vredno, ne bode pripetilo. Nekaj takšega se nam je i pripetilo z EU fondovima, evropskim (čitaj: našim) penezima: puhali smo se kuliko jiv bodemo dovlekli z Brisela, a ve nas tam čakajo, a mi doma dremlemo.

Med temi 396 kandidatlinov šteri so se nadjali da si bodo potvrdili putnoga naloga za Brisel je bilo i jedanaest Međimurcov, očem reči, Međimorki i Međimorcov. Bili so rezmetani od prvoga do desetoga mesta na listekima, ali so ovi prvi ruon tak ostali doma kak i ovi deseti. Nek se ne srdijo preveč jerbo ipak je doma nejlepše. Mortik jim to ve ne zgledi tak, ali dok bi došli v Brisel unda bi to v jako kratkomo cajto zazvedili. Mortik bi te duševne boli čuda leži podnesli dok bi došla EU plačica štera je tam v ojerima takša kak tu dobavlajo v kunama, ak ne i čuda vekša.

Dok so se v nedelo navečer izborna svetla vgasnula, dok so se škatule z listekaj otprle, dok se podvlekla crta i dok so se prebrojili glasi zazvedili smo da bode HDZ mel sam štiri EU parlamentarce tak da je naša Sunčana ostala prva spod pod crtom. Štiri zastupnike je dobil SDP, a ostale štiri liste štere je biračko telo prepoznalo so dobile po jenoga EU zastupnika. Ruža Tomašič je znova zebrana makar so jo si zametali i makar so joj cepanice pod noge rivali. Vidite kak je to, Ruža je prešla, a Marijana Petir je ne uspela makar je ona z Ružom za minulih pet let nejveč toga naprajla v Briselo za Lejpo našo. Čudni so naši ljudi, još čudneše je to naše biračko telo. I naš župan je čuda toga napravil, pak so ga ne prepoznali.

Ne znati kak je SDP dobil štiri EU parlamentarce, a osvojil je nekaj vejč od 18 procentov glasi, isto kak i HDZ šteri je nazobačil nekaj meje od 23 procente. Pak je tu bila nekša kuhja na kakše smo navčeni sam v labodoritanjo. Kuliko smo čuli štiri zastupniki za esdepe je prekpreveč za partijo štera pravzaprav več niti ne postoji. Restepla se na svoje sastavne falačke. Saki malo vekši esdepe šrajf (čitaj: kvočka) je pobral svoje piceke i odišel na svoje.

Prešel je, i to glatko, sodec Mislav Kolakušič. Stiha se je dorival na izbore i biračko telo ga je prepoznalo. Nebrem nikak razmeti zakaj je ve gospon Kolakušič išel na izbore ak on oče biti precednik Lejpe naše, oče biti precednik naše Vlade, minister pravosuđa i policajov. I to se v isti mah sam kaj bode državna kasa čim meje trpela. V dve – tri reči rečeno, Mislav je došel na izbore kaj prek Brisela dojde na Pantovčak, a posle mo je z Pantovčaka čistam blizo do Banskih dvorov. Nesam baš vpučeni do kraja je li je to muoči ili pak je gospon Kolakušič bil ve malo preveč vesel (teca Franca veli: kak vušive gače), pak je malo i pretiral v semo. Čovek more meti željo za bilo kaj, a kaj bode od sega toga zaprav to niti dragi Božek nebre znati. Pak so i si ovi, jiv 384, ruon tak meli željo kaj bi došli v Brisel, pak je se  i na želji ostalo.

Ne sam nikaj čul kak so zadovolni ovi v Živomo zido sam z jenim mestom? Kaj bi rekli, bole nekaj nego nikaj, bole jen vrapček v roki nek celi šerek globov na kiti. Kuliko sam mel za čuti zebrani je naš belički i međimorski zet Ivan Vilibor Sinčič, ali se nekaj šepetuji kaj bo Ivek to svoje mesto dal nekomo drugomo. Kuliko sam, bar za ve, mogel zazvediti pre čakoski gracki vuri to najbrž ne bode Ivek Pernarov jerbo ovi v Briselo nemajo zaposlene kaj bi ga nosili vum z dvorane, a niti pak japanere kaj bi ga vozili, pak bode najbrž na to mesto išel naš Branimir Bunjac, šteroga noge još navek dobro služijo. Kak so se spominali na zaprtomo zestanku ovi z Živoga zida, Branimir  se nejbole zalagal v našemo Saboro kak sabornik i to je jena prava i velika garancija da bo se boril i za naše interese v Evropi. Je li to tak bode ili ne, ne znati? Se bode drugač dok se prespijo još dve tri noči, dok dežđ prestane cureti i dok sunce presveti.

Našega župana je biračko telo ne prepoznalo makar je sima jasno i glasno rekel za kaj bo se boril v Briselo. Delal je se kak Božek zapoveda, ali se je najbrž prefletno hapil pak je biračko telo bole zapamtilo ove kaj so kesneše došli. Ljudi navek nejbole zapamtijo onoga šteri je zadji došel ili pak prvi odišel. No, neje to nikaj, on je još mladi, a i mi Međimorci znamo da on drče na duge steze tak da ne bode tak fletno hitil puško v kuruzo. Ak je zgubil bitko neje zgubil rata. A i v politiki je ruon tak kak i drugdi, posla ga hajdi, a težakov (pre) malo. Očem reči, težaki se još najdejo, ali pravih težakov, šteri znajo i očejo, ga jako, jako malo.

Ve vidite kak je naše biračko telo haklik: to kaj je ne prepoznalo našega župana, šteri je jako šlank i to tak kaj mo i manekeni morejo biti jalni, ali kaj so ne prepoznali (čitaj: spazili) Anko Mrak Taritaš to nikak nebrem razmeti. Ali to naše biračko telo je jako haklik i nigdar se do kraja ne zna kaj mo paše i teško mo je vpetiti.

Nikak nebrem razmeti, nikak nebrem k sebi dojti kaj so se išli sramotit Čiro Blaževičov i Stipe Mesičov. Kak so si oni to pregruntali kaj bi srbin Milči Pupavcov zastupal nas Hrvate i Lejpo našo v Briselo. Brzčas teca Franca ima praf, lepo mi je rekla: Jožek, Jožek, kak god si stari, ali još si navek veliki norc i nemaš nikšo pamet. Pak kaj ti misliš da so oni to zabadav naprajli?

Kaj bom vam rekel, niti ja sam ne vpetil dok sam išel glasa davat, očem reči, pak sam potepel svojega glasa. No, neje mi to prvič, pak sam se več privčil kak foringaški koj na bič.

V Osterajho je pala vlada kancelara Sebastijana Kurca. Kurc je opal, a si sosedi so mam skočili kaj pomorejo što kaj ima i što kaj more. Naši sosedi Janezi so poslali šleper vijagre, a naši Slavonci domačo slivo kaj pomorejo Kurcu kaj se zdigne.

Ostavi komentar