Zakaj poteplemo peneze?

Kam naši međimorski vinari, kam naše međimorsko vino tua i ja. Tak so vam se oni odtepli na Sejem vina v Split, pak sam i ja odišel kaj malo poluknem kak to se zgledi i je li Dalmoši pijejo i dale svoja teška vina dok so jim naša lefka međimorska (nejbolša na sveto) vina na stolo i pre roki. Morem Vam reči da ipak nejveč pot pijejo naša vina i to več ne skrivečki kak so to pred deset let delali. Vidijo i oni da se prinas v Međimorjo dela i da se naši vinogradari nedajo nikomo doli i da so sako leto se spametneši, očem reči, sako leto pijemo se bolša i bolša vina i nigdar ne zraste tuliko kuliko mi i si drugi, šteri so zazvedili de so vina nejbolša, moremo pošloknoti.

Morem vam reči da so me nešterni Dalmoši spituvali de itak rastejo tak dobra i tečna vina, a dok sam jim spomenul Štrigovo mam so skočili gori kak da so tam bili. Veruval sam da jiv je mortik što dopelal na Urbanovo, ali nej, oni so Štrigovo v pamet zeli po nečemo drugomo: po svetomo Remušo (čitaj: Jeronimo). Rekli so: lefko vam, vi imate Štrigovo i svojega sveca. Morem vam reči da sam bil jako vesel kaj oni znajo de je Međimorje naše malo i da se je prinas narodil sveti Jeronim. Nekaj sam si gruntal v te čas: škoda kaj je ne z menom bil i Zoran Turkov z međimorskoga muzeja kaj bi čul de se je pravzaprav narodil sveti Jeronim. Dalmoši priznajo da je on naš, a mi svojega Remoša rivlemo nekam v Dalmacijo. Si znamo da je sveti Remoš prevel Biblijo na latinski. Prosim vas lejpo, je li bi to mogel napraviti jeden Dalmoš? Pak vidite kak je i denes, ak nešči v Lepoj našoj nekaj nuca za napraviti ili pak oddelati unda to da Međimorcima. Neje to se, si znamo kak je knigo o rodnomo mesti svetoga Remuša napisal pavlin Jožek Bedekovičov i trelo je vejč od dvestopedest let kaj se tua Jožekova kniga prevede na hrvacki. Pitajte me što je, itak, napravil toga prevoda? Znate što? Mi Međimorci. Kaj sam vam rekel, ak očete kaj bode nekaj napravleno dejte Međimorcima. Kaj se knige dotikavle, razmem Dalmoše, pak kaj bodo oni delali prevoda jerbo dok se je kniga prevela unda so si zazvedili da je sveti Remoš rođeni v Štrigovi, a ne negdi okoli Splita, Trogira i blizo morja kak so nam prepovedali Dalmoši dok so nam šteli fkrasti svetoga Remoša.

Nekak mi je zbeglo kaj sam vam ne povedal kak so na maškore v Prilok došli i plaftaši z Kuvajta. Došli so kaj kupijo Draškoske toplice i velijo de je topla voda je tam mora negdi polek biti i črno zlato (čitaj: nafta). Morem vam reči da so furt otpirali taške i ruksake šteri so bili puni penez. Morete si misliti kuliko penez imajo ak so sobom dopelali i harema, a došli so sam na tri dni. Najbrž jim je nešči povedal kak je draškoska voda lekovita, očem reči, v toj vodi se se rezmoči, se raste, se se zdiže i se ide širom. Ak se se zdiže unda to tre nekam fteknoti kaj se dojde na svoje. A harem je za to i stvorjeni.

Ste čuli kaj se je pripetilo? Ministrica Gabrijela Žalec je z autom tresnula pucko na cesti. To se sakomo od nas more pripetiti, ali to kaj joj je vozačka stekla pred dve leti to se pak nebre sakomo pripetiti. Nesam ve nejbole razmel, je li je dopuščeno kaj ti vozačka ne vredi več dve leti ili pak bodo naši policaji, od ve, to i drugima šenkali. Mortik se je to ne pripetilo prvič, ali prvič je to došlo na svetlo dneva. Da se je ne ministrici pripetil unfal brzčas bi se ona s tom vozačkom vozila još jeno vreme. Nigdar je ne znati.

Ne tak zdavnja se je zdigel veliki prah okoli toga je li si navučiteli i profesori imajo diplome i je li one vredijo, očem reči, je li so zaslužene ili pak kuplene. Si znamo da je hajdi navučitelov hodalo v one malo vekše i one velike škole v Bosno i ve da so jiv deli na sonce unda so te uvozne diplome nejveč pot gledane i študerane. Nešterni so bili najgerek je li bodo one vredile i je li bodo Bosanci priznali da so naši tua hodali i kak dugo? Tak se je to dugo šepetujilo kaj je to došlo tijam do jivoga, očem reči, bosanskoga ministra za visoke i nejvišeše škole. On je ne dremal nek je skočil mam na prvo i zmiril je naše negdašje ino študente. Povedal je: „Najte živeti v straho si vi šteri ste zaslužili ili pak kupili kajkakše diplome prinas v Bosni jerbo papera vam morejo zeti, ali znanje ne!

Si mi znamo da se brez računa ne računa, ali nikak ne razmem kak bi to pajdašica Sanja zrivala fiskalizacijo v cirkve? I zakaj? Jako sam najgerek što bi vernikima štancal račune dok hitijo v škreblico par lipica ili pak nešterno kunico štera nam se mota po buksi ili pak nam hodi z viška. Kaj reči, pak v to škreblico mečejo sam oni šteri dojdejo v cirkvo, dojdejo k meši, a nejbole gombajo oni šteri nigdar ne hodajo v cirkvo ili pak sam za jako velike svetke i na proščeje. Kuliko sam mel za videti, si šteri v cirkvi mečejo peneze v škreblico ili pak davlejo peneze za nekaj drugo, jemlejo peneze vum z žepa, a si znamo da niti jena kunica ne dojde v težački žep kaj nej porezniki zeli svojega resa, tak da z ono malo kaj čoveko ostane posle porezniki more dati komo god oče.

Kaj reči, naša država je droga i tre hajdi penez nazobačiti kaj bode dosti za se one šteri so na državnaj jaslaj. Znate da politika i političari dopelajo na državne jasle i hajdi rodbine štera se tu mora najesti i napiti, očem reči, namiriti kaj bode unda seposot pripovedala kak sam ja vredo čovek, kak čuda znuom i zato nikaj ne delam. Morem vam reči da mi nikak nejde v glavo to kaj mi, očem reči, Lejpa naša, naši političari nucajo tak čuda penez, a seposot jiv poteplejo. Poglednite, napriliko, kak je to lani bilo po našim i sim drugim krčmama v Lepoj našoj. I ne sam lani, nek je i dendenes tak. Nebrem reči, skorom sam sigdi dobil računa, kak bi Sanja rekla, a pajdašica Vesna bi jo podržala, brez računa se ne računa, ali dok sam malo bole hitil oko na te račune na jimi je pisalo se kaj mora i još je kcoj dopisano: neje v sustavo  pdv-a! Kaj to znači? Ili točneše rečeno, kaj bi to moralo značiti? Krčme štere ne delajo velikoga prometa ne morajo plačati pdv-a kaj morejo tak meti nižeše cene. Tak je to bilo zamišleno, tak je minister za peneze, Zdravkec Maričov, štel pomoči malima. I se je to bilo vredo dok so se ne v to kolo zmotali veliki. Veliki na mesec napravijo prometa, ak ne još vejč, kuliko je Zdravkec planeral za celo leto, ali zato saki mesec delajo prek drugoga poduzeča. Črez leto se zrenderajo si z familije, a i ovi bližeši sosedi, tak da je saki mesec dni gazda. A posle novoga leta se pak ide znova. To ne smeti, to tre spremeniti. Tak se dugo ravnamo kaj nekaj novoga donesemo, a unda črez kratek čas vidimo da smo pak zahuzali. Neje lefko z krčmarima na kraj dojti. Kuliko vidimo, minister Marič jim je dal prsta, a oni so zeli celo šako. Ak ne još vejč. Prefrigani so naši krčmari, ne sam prefrigani nek premazani sim maščama. Kaj ne bodemo Dalmoše spominjali.

V prilok so došli na posel težaki z Ukrajine. Nikaj posebnoga ak se zna da ga naši težaki več ne, očem reči, zdošli so se. Najgerek sam je li ve ne bodo Ukrajinci z sobom dopelali i Ukrajinke. To bi dopelalo v Prilok još vekše probleme. Pitate me zakaj? Znate kakši so naši ljudi, oni navek pomorejo sosedima ak so v nevoli. Tak bi se moglo pripretiti da dok so Ukrajinci na poslo naši ljudi hodajo k Ukrajinkama na fuš. A čim bi se to zazvedilo, znate da i moški nebrejo dugo zdržati kaj se nej pofalil, unda bodejo i nešterni z posla skočili na fuš mesto gableca. A ak bode vejč težakov na fušo vejč jiv bode falilo za mašinom. Ali saki ftič leti nejpredi tam de mo je lepo, toplo i mehko, očem reči, de mo je nejlepše.

Ostavi komentar