Uloga države kad ne puše bura

Je li uloga države zaštita građana od virusa ili se njezina uloga svodi na ekonomiju? Najnoviji potez premijera, uvođenje ruskog cjepiva protiv virusa, zasigurno će biti mnogo komentiran iz više razloga.

U prošlosti je uloga države bila različita. U doba Adama Smitha država se nije smjela miješati u gospodarstvo, smatralo se da će se proizvodnja i potrošnja poravnati zakonom ponude i potražnje, što je i najčišći liberalizam.

Takva je uloga države bila kratkog daha. Već krajem devetnaestog stoljeća uvidjelo se da liberalna država nije moguća bez intervencije u gospodarstvo, monopoli su zaigrali svoje kolo. Velike korporacije pak se koriste intervencijom države u gospodarstvo za svoje ekstraprofite. Velika ekonomska kriza 1929. godine pokazala je da je liberalizam bez intervencije države nemoguć. Nakon toga država počinje kreirati ekonomske politike. Država potom kreira pravila igre, a rezultat je globalizacija, pred kojom su države gotovo nemoćne. Multincionalne kompanije sele proizvodnju tamo gdje je jeftinije, a ujedno utječu na ekonomske politike država, dok se globalnim trgovinskim  sporazumima spuštaju carine. Globalizacija je u međuvremenu pokazala i svoju lošu stranu, pa je na dijeti.

Danas je mjerilo države koliko može definirati zakonski okvir i pravila igre na tržištu ako to uopće može u premreženom svijetu. Da bi to mogla, mora se osloboditi suvišnih uplitanja u gospodarstvo, što češće nije slučaj. Najvažnije je da vodstvo države zna dugoročne ciljeve, bez toga je država kao čamac na vjetru. Za sada većina ekonomista smatra da je u nas još uvijek uloga države prevelika, a samim tim onda postaju velike i pogrešne procjene.

Je li stoga nabavka ruskog cjepiva pogrešna procjena?  Prema premijerovim riječima, cilj je procijepiti oko 70 posto građana do ljeta, prevedeno osigurati zdravu i dobru turističku sezonu i proizvodnju i izaći iz pandemijske krize koja nas je do sada previše stajala. U svakom slučaju, cilj je legitiman.

S druge strane, riječ je o iznenađujućem obratu, državni interesi zdrave nacije bili su jači od poklonstva Europskoj uniji, koja nije ispunila očekivanja građana kad je riječ o cjepivima.

Nešto ipak nedostaje, a to je samosvijest. Ispada da smo mi premali narod i nacija da sami proizvedemo cjepivo jer naprosto nismo Izraelci. Kao da smo se već predali na milost i nemilost i Zapadu i Istoku. No, nitko tko je u vlasti nekoga ne može biti sretan, na znanje svim našim vladama.

Ostavi komentar